>
Menyn Produkter
sv en
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
ProduktjämförelseVillkor för deltagande och dataskyddsbestämmelser
Engelbert Strauss Tävling


I. Arrangör

 1. Tävlingsarrangören är Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98-108, 63599 Biebergemünd.
 2. Tävlingen har ingen koppling till Instagram och sponsras, stöds eller organiseras inte på något sätt av Instagram.
 3. Deltagarna kan inte göra anspråk gentemot Instagram som uppstår i samband med deltagandet i tävlingen.
 4. Mottagaren av den information och data som överförs av deltagarna är inte Instagram utan arrangören.
 5. Alla förfrågningar och information angående tävlingen riktas till arrangören och inte till Instagram.

II. Behörighet

 1. Rätt att delta och vinna är fysiska personer som fyllt 18 år. Personer under 18 år behöver samtycke från sin juridiska ombud för att delta. Om detta inte är tillgängligt är deltagandet i tävlingen utesluten.
 2. Anställda hos arrangören och anslutna företag samt deras anhöriga får ej delta i tävlingen.
 3. Förutsättningen för att delta i tävlingen är deltagarens offentliga Instagram-konto.

III. Tävlingens gång

 1. Tävlingen börjar så snart uppmaningen att delta publiceras på Engelbert Strauss Instagram-kanal.
 2. För att delta i tävlingen är det nödvändigt att publicera en bild eller video under hashtaggen #strausschallenge på Instagram. I bilden eller videon ska deltagarna skildra den nya Strauss-loggan på det mest kreativa sättet. Fotot eller videon måste läggas upp under hashtaggen som nämnts ovan senast den 21 juni 2021 kl. 23:59. För att Engelbert Strauss ska kunna se fotot eller videon måste deltagarens Instagram-kanal vara offentligt synlig.
  Tävlingens vinnare kommer att bestämmas enligt följande procedur:
  Efter slutdatumet för anmälningarna (den 21 juni 2021) väljer Engelbert Strauss totalt åtta foton/videor från de bilder och videor som publicerades mellan 2 april 2021 - 21 juni 2021. Alla åtta deltagare går till kvartsfinal.
  Kvartsfinalisterna kommer att kontaktas i ett privat meddelande från Engelbert Strauss från 23 juni 2021 och informeras om när kvartsfinalen börjar.
  Det blir totalt fyra omröstningar i kvartsfinalen. I varje omröstning delas bilden eller videon av två deltagare via en Instagram-berättelse. Engelbert Strauss anhängare har möjlighet att rösta på en bild/video i 24 timmar efter publicering via enkätfunktionen i Instagram-berättelsen. Vinnarna av de totalt fyra kvartsfinalerna går till semifinal.
  Efter att kvartsfinalerna har slutförts, kommer deltagarna i semifinalerna att informeras via privat meddelande om när semifinalerna kommer att äga rum.
  I semifinalen kommer det att finnas två omröstningar med två deltagare vardera (se proceduren för kvartsfinal). De två vinnarna tävlar sedan mot varandra i finalen. Finalisterna kommer att informeras om sitt finaldeltagande och tidpunkten för den slutliga omröstningen via privat meddelande så snart de har röstats fram efter att semifinalen är över.
  I finalen, som i alla tidigare omröstningar, kommer vinnaren att röstas fram av Engelbert Strauss anhängare med hjälp av omröstningsfunktionen i Instagram-berättelsen.
  Vinnaren av den sista omgången kommer att offentliggöras via Engelbert Strauss Instagram-konto. Vinnaren och övriga deltagare som har nått kvartfinalen kommer sedan att kontaktas via ett privat meddelande.
  Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren uttryckligen till att dess Instagram-användarnamn och bild/video av logotypen kommer att publiceras på Engelbert Strauss Instagram-profil.
 3. Priset för vinnaren är Strauss Cup-Pokalen, prispengar på 2500 € och en 2500 € rabattkupong (kan endast lösas in i det land där deltagaren har hemvist). De övriga sju deltagarna i kvartfinalen får en kupong för ett varuvärde på 100 €.
 4. Genom skickandet av ett privatmeddelande bes vinnaren och de andra sju deltagarna i kvartsfinalen att skicka ett privat meddelande till Engelbert Strauss Instagram-profil inom en vecka där de anger sina fullständiga kontaktuppgifter för att kunna tilldelas priset.
 5. Om vinnaren inte kontaktar oss med ett privat meddelande inom en vecka upphör hens rätt till priset. I detta fall vinner andraplatsen. Andraplatsen har sju dagar på sig från tillkännagivandet att få sitt pris genom att kontakta Engelbert Strauss Instagram-konto via privatmeddelande.
  Om en av de andra deltagarna i kvartsfinalen inte hör av sig med ett privat meddelande inom en vecka upphör deras rätt till priset.
 6. Vinnaren och Engelbert Strauss kommer att komma överens om ett datum då priset kommer att delas ut. Priset delas ut personligen på företagets huvudkontor i Biebergemünd.
  Under vinnarnas vistelse på företagets huvudkontor i Biebergemünd för att ta emot priser kommer bild- och videomaterial att produceras och publiceras på Engelbert Strauss Instagram-profil.
 7. Vinnaren har inte rätt till kontant betalning av kupongens värde. Priset kan inte överföras till tredje part eller bytas ut.

IV. Ansvarsfriskrivning

 1. Arrangören påpekar att tävlingens tillgänglighet och funktionalitet inte kan garanteras. Tävlingen kan avslutas eller tas bort på grund av yttre omständigheter och begränsningar utan att deltagaren har några krav på arrangören.
 2. Detta kan inkludera tekniska problem, regeländringar eller beslut från plattformar som Instagram om tävlingen organiseras på eller i samband med dem.

V. Ansvar

 1. Arragörens och dess ställföreträdares ansvar för orsakade skador, inklusive följdskador är uteslutna, såvida skadorna inte orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. Detta gäller inte för skada för liv, lem eller hälsa eller på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser.
 2. I händelse av en skyldig överträdelse av väsentliga avtalsenliga skyldigheter baserade på andra omständigheter än avsikt eller grov vårdslöshet, är arrangörens ansvar begränsat till typiskt förutsebar skada.

VI. Ansvar för innehåll

 1. Arrangören är inte skyldig att kontrollera innehållet från deltagarna (särskilt bilder eller videor) för eventuella intrång i tredje parts rättigheter. Arrangören har dock rätt att avvisa innehåll om det enligt dess åsikt är olagligt eller strider mot vanlig anständighet.
 2. Genom att ladda upp innehåll, särskilt bilder och videoklipp, förklarar deltagarna att innehållet är fritt från tredje parts rättigheter, det vill säga att innehållet antingen härrör från dem eller att de har samtycke från upphovsman och de personer som avbildas i bilderna eller videoklippen.
 3. Deltagarna befriar arrangören från alla anspråk från tredje part som har uppstått på grundval av deltagarnas innehåll. Du samtycker till att stödja arrangören i all rimlig form för att försvara sig mot sådana krav och påståenden.
 4. Deltagarna är överens om att deras bidrag i samband med tävlingen används, distribueras och görs offentligt tillgängliga för tredje part (t.ex. på Instagram) av arrangören. För dessa ändamål har arrangören också rätt att redigera deltagarnas bidrag (t.ex. formatering, retuschering, färgjämförelser etc.). Detta beviljande av rättigheter är gratis och utan geografiska, innehålls- eller tidsbegränsningar.
  Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren uttryckligen till att hans Instagram-användarnamn och bild/video av logotypen kommer att publiceras på Engelbert Strauss Instagram-profil. Engelbert Strauss kommer att kontakta berörda deltagare separat för vidare användning av logotypens iscensättning.

VII. Dataskydd

Dessutom gäller följande information från arrangören/vanliga frågor om ämnet dataskydd (information i enlighet med artikel 13 GDPR):

1. Vem ansvarar för databehandlingen?

Ansvarig är Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 - 108, 63599 Biebergemünd (datenschutz@engelbert-strauss.de). Vårt dataskyddsombud, Dr. Florian Modlinger kan nås via e-post på modlinger@engelbert-strauss.de.

2. Vilka källor och data använder vi?

Som tävlingsarrangör samlar vi in ​​och behandlar personuppgifter och använder dem i den utsträckning detta är nödvändigt för att fastställa det juridiska förhållandet med dig som deltagare, publicerat bild/videomaterial och iscensättning och för att genomföra och bearbeta tävlingen. För alla kvartsfinalister (prisvinnare) gäller detta det fullständiga namnet och adress. Utöver detta bearbetar vi bankuppgifterna av förstaplatsvinnaren i tävlingen.

3. Varför hanterar vi dina uppgifter (hanteringssyfte) och på vilken rättslig grund?

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i European General Data Protection Regulation (GDPR) och Federal Data Protection Act (BDSG) för tävlingshantering. Hanteringen av dina personuppgifter sker för genomförandet av tävlingen och i synnerhet för betalning eller överlämnande av priserna (artikel 6 paragraf 1 b GDPR) samt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att följa lagliga krav (artikel 6 stycke 1 c GDPR).

4. Vem får mina uppgifter?

Inom företaget får de avdelningar dina personuppgifter som behöver dem för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. För att skicka priset skickar vi dina personuppgifter till leverantörer av transporttjänster. Ett urval av deltagarnas bidrag kommer att publiceras på arrangörens Instagram-kanal.

5. Hur länge kommer mina data att lagras?

Så långt det är juridiskt tillåtet hanterar och sparar vi dina personuppgifter, särskilt så länge det är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte, dvs. krävs för att hantera tävlingen. Därefter raderas dessa uppgifter regelbundet, såvida du inte har gett oss ditt samtycke till att kontakta oss ytterligare för reklamändamål. Vi raderar inte uppgifterna om det är nödvändigt att uppfylla lagringsperioder enligt handels- och skatterätt från handelslagen (HGB) och skattereglerna (Fiscal Code (AO), Application Decree for the Fiscal Code (AEAO)). I det här fallet gäller de lagrings- och dokumentationsperioder som anges där. Dessa uppgår i regelfall till tio år.

6. Kommer data att överföras till ett tredje land?

En överföring till ett tredje land sker inte.

7. Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

Varje påverkad person har rätt till information enligt artikel 15 GDPR, rätt till korrigering enligt artikel 16 GDPR, rätt till radering enligt artikel 17 GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR, rätten till dataportabilitet från artikel 20 GDPR och rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig under villkoren i artikel 21 GDPR. Begränsningarna enligt avsnitt 34 och 35 BDSG gäller rätten till information och rätten till radering. Dessutom finns det en rätt att överklaga till en datatillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR i samband med §19 BDSG).

8. Finns det en skyldighet för mig att tillhandahålla uppgifterna?

Som en del av tävlingen behöver du bara tillhandahålla de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av tävlingen eller som vi är lagligt skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter kan meningsfull användning resp. meningsfullt deltagande vara begränsad eller omöjlig.

9. I vilken utsträckning finns det automatisk beslutsfattning i enskilda fall? I vilken utsträckning kommer mina data att användas för profilering (poängsättning)?

En helt automatiserad beslutsprocess i enlighet med artikel 22 GDPR sker inte. Om vi ​​använder denna procedur i enskilda fall kommer vi att informera dig om detta separat, förutsatt att detta krävs enligt lag. Vi behandlar inte dina uppgifter i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering).

Arrangörens kontaktuppgifter

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 98 – 108
63599 Biebergemünd

E-Mail: gewinnspiel@engelbert-strauss.de