Samhälle


Engagemang både lokalt och globalt

Utöver vår företagsverksamhet vill vi gärna ge ett meningsfullt bidrag till samhällets bästa. Vi har beslutat oss för att fokusera vårt samhällsengagemang på utbildningsarbete i utvecklings- och nyligen industrialiserade länder: i synnerhet på de platser där vi har fabriker vill vi göra det lättare för barnen att få tillgång till utbildning, t.ex. genom att bygga skollokaler eller tillhandahålla läromedel. De finansiella medel som krävs för detta tas inte från någon fastställd årsbudget, utan vi bestämmer hur många projekt vi vill stödja utifrån vår egen bedömning och personliga övertygelse.

engelbert strauss understödjer initiativet Cotton made in Africa och främjar därmed hållbar bomullsodling i Afrika. Målsättningen med initiativet Cotton made in Africa (CmiA), är att varaktigt förbättra de afrikanska bomullsodlarnas levnads- och arbetsförhållanden. I länderna söder om Sahara lever omkring 20 miljoner människor av odling av bomull, en av Afrikas viktigaste exportvaror. Men p.g.a ...

Samhälle

Uganda

Sedan drygt tio år tillbaka stödjer engelbert strauss Kaliiro församling i stiftet MASAKA/Uganda med finansiella medel. Detta gjorde det möjligt att bl.a. bygga skolor, övernattningslokaler och sanitära inrättningar samt att utbilda lärare. Över 20 000 människor bor i denna tätort. Sedan år 2000 ...

Samhälle

Vietnam

engelbert strauss stödjer organisationen VAVA i Vietnam och hjälper barn som har skadats av Agent Orange att få en utbildning. Sedan 2004 bevakar den vietnamesiska organisationen för Agent Orange-offer - Vietnamese Association for the Victims of Agent Orange (VAVA) - de drabbades intressen och ...

Samhälle

Laos

engelbert strauss understödde byggandet av en mellanstadieskola i närheten av fabriken i Laos. Skolprojektet startades av organisationen "Angels for Children". Angels for Children (AfC) stödjer barns skolgång i Laos och organiserar byggande och underhåll av skolor. Sedan många år finns en av AfC:s ...