engelbert strauss

Hållbarhet


för oss betyder det att förena sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i harmoni.
Vi tar ansvar, inte bara för vår verksamhet, utan också för människorna och miljön.
Detta är viktigt och en hjärtefråga för oss som märkestillverkare och i synnerhet som familjeföretag, och vi anser det vara en förutsättning för långsiktig framgång.

Din kontakt vid frågor: varaktighet@engelbert-strauss.se

I fokus


Sedan november 2016 är vi medlem i Fair Wear Foundation (FWF). FWF är en oberoende välgörenhetsorganisation, som samarbetar med företag och fabriker, för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin. Detta multi-stakeholder-initiative stöds av företagssammanslutningar, fackföreningar och icke-statliga organisationer. ...

Produktion

social­rapport

Den i mars 2017 publicerade socialrapporten 2016 ger omfattande insyn i engelbert strauss’ engagemang för en god arbetsmiljö i produktionen. En höjdpunkt i rapporten är de framsteg som har gjorts under de senaste åren. Jämförelsen mellan de aktuella bedömningarna från externa och oberoende revisorer och dem från tidigare år visar att alla partnerföretag som genomgått återkommande kontroller uppvisar en positiv utveckling. ...

Produkter

bluesign® system

bluesign® system avser produktsäkerhet, men också miljöskydd och arbetssäkerhet i hela textilproduktionskedjan. I stället för att endast slutprodukten kontrolleras, föreskriver bluesign® system att komponenterna och metoderna som används testas redan på förhand. På detta sätt utesluter man redan i första ledet att problematiska ämnen kommer till användning. Vi är bluesign® system partner sedan 2013. Målet med detta samarbete är att utveckla säkra produkter som kontrolleras genom hela tillverkningsprocessen. Användningen av miljö-, klimat- och hälsofarliga ämnen skall i princip uteslutas. Inom ramen för samarbetet gör vi avstämningar med bluesign technologies för att optimera säkerheten hos de ämnen som finns i produkterna. I våra kläder används redan nu ett flertal textilier som uppfyller de stränga bluesign® criteria. Flera av våra produktionspartners för produkter eller material är också bluesign® system partners och måste genomgå stränga kontroller av sina produktionsanläggningarna ...
engelbert strauss understödjer initiativet Cotton made in Africa och främjar därmed hållbar bomullsodling i Afrika. Målsättningen med initiativet Cotton made in Africa (CmiA), är att varaktigt förbättra de afrikanska bomullsodlarnas levnads- och arbetsförhållanden. I länderna söder om Sahara lever omkring 20 miljoner människor av odling av bomull, en av Afrikas viktigaste exportvaror. Men p.g.a. ineffektiva odlingsmetoder, vilket ger små skördar, och p.g.a. kraftigt varierande världsmarknadspriser och höga kostnader för utsäde och gödning, drivs många småodlare ständigt tillbaka in i fattigdom. CmiA arbetar enligt principerna för socialt medveten näringslivsverksamhet: ett företagande som ska förbättra levnadsförhållandena för många afrikanska bomullsodlare. Initiativet bygger upp en allians av internationella textilföretag som efterfrågar och förädlar endast hållbart producerad bomull på världsmarknaden. Stiftelsen Aid by Trade Foundation, som har startat initiativet CmiA, engagerar ...

Miljö

Klimat­skydd

Förnybar energi

Elektriciteten i alla våra företagslokaler kommer till 100% från förnybara källor. På taken till vissa av lokalerna och workwearstores® har vi installerat solceller. All energi som behövs därutöver levereras sedan 2016 från förnybara källor (vattenkraft) från en lokal elleverantör. Vid utökningen av anläggningarna i Biebergemünd-Wirtheim 2015 lade ...

Produkter


Högsta kvalitetskrav

Förutom funktion och design omfattar det vi förstår med begreppet produktkvalitet aspekter som säkerhet, miljövänlighet och rättvisa. Därför ställer vi höga krav på dessa aspekter när vi utvecklar våra kollektioner och sammanställer vårt sortiment. Inom ramen för den fortlöpande optimeringen av vår produkter är vi dessutom ständigt på jakt efter material som är tillverkade på ett ännu hållbarare sätt.

Vi kräver högsta kvalitet av våra produkter – också när det gäller de ingående ämnena. I engelbert strauss Restricted Substances List (RSL) har vi definierat vilka standarder våra produktionspartners måste tillämpa när det gäller skadliga substanser. Förteckningen omfattar lagstadgade krav såsom REACH och standarder som OEKO-TEX® Standard 100 och är dessutom i många fall betydligt strängare. Vår ...
PDF-nedladdning

Produkter

ekologisk bomull

Många av våra bomullsplagg är tillverkade av ekologisk bomull. Vid odling av ekologisk bomull är det, till skillnad från konventionell bomullsodling, förbjudet att använda kemiska bekämpnings- och gödningsmedel. Tack vare den naturliga gödningen och den högre humushalten som blir följden kan marken lagra mer vatten och CO₂. Risken för erosion ...

Produkter

RE/WEAR TC®

Som en av de första tillverkarna på marknaden erbjuder vi arbetskläder av återvunnen polyester. Polyester, som är ett syntetiskt material tillverkat av den begränsade naturresursen mineralolja, kan återvinnas och sedan återanvändas på många olika sätt. Tack vare den återvunna polyestern behöver vi inte använda nya råmaterial och producerar ...

Produkter

bluesign® system

bluesign® system avser produktsäkerhet, men också miljöskydd och arbetssäkerhet i hela textilproduktionskedjan. I stället för att endast slutprodukten kontrolleras, föreskriver bluesign® system att komponenterna och metoderna som används testas redan på förhand. På detta sätt utesluter man redan i ...
engelbert strauss understödjer initiativet Cotton made in Africa och främjar därmed hållbar bomullsodling i Afrika. Målsättningen med initiativet Cotton made in Africa (CmiA), är att varaktigt förbättra de afrikanska bomullsodlarnas levnads- och arbetsförhållanden. I länderna söder om Sahara lever ...

Produktion


Partnersamarbete

Vi tillverkar våra produkter såväl i Europa som i Asien och Afrika - beroende på produktkategori och specialisering hos våra partnerföretag. I dessa erbjuder vi tusentals människor sysselsättning med framtidsperspektiv. Med många produktionspartners har vi ett långvarigt och förtroendefullt samarbete. Produktionsanläggningarna befinner sig ofta i regioner där textil- och skoindustrin, vid sidan av lantbruket, utgör en av de största inkomstkällorna.

Vi är noggranna när vi väljer våra internationella partners och leverantörer. En god och mänsklig arbetsmiljö i produktionsföretagen samt en miljövänlig verksamhet är grundläggande krav.

Sedan november 2016 är vi medlem i Fair Wear Foundation (FWF). FWF är en oberoende välgörenhetsorganisation, som samarbetar med företag och fabriker, för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin. Detta multi-stakeholder-initiative stöds av företagssammanslutningar, fackföreningar och icke-statliga organisationer. ...

Produktion

Code of Conduct

Mänsklighet är för oss en viktig företagsvärdering och en grund för ett framgångsrikt samarbete. Vi är också övertygade om att vi endast genom att behandla naturen och dess resurser skonsamt kan uppnå varaktig framgång för vårt företag engelbert strauss samt för alla involverade produktionspartner ...
PDF-nedladdning

Produktion

Vidare­utveckling

Vi ställer höga krav på våra produktionspartner avseende socialstandarder och miljöskydd. Att realisera dessa i alla bemärkelser kan för vissa vara svårt. Därför väljer vi våra affärspartners noggrant och hjälper våra befintliga partners att vidareutvecklas mot våra krav. ...

Produktion

social­rapport

Den i mars 2017 publicerade socialrapporten 2016 ger omfattande insyn i engelbert strauss’ engagemang för en god arbetsmiljö i produktionen. En höjdpunkt i rapporten är de framsteg som har gjorts under de senaste åren. Jämförelsen mellan de aktuella bedömningarna från externa och oberoende revisorer och dem från tidigare år visar att alla ...
PDF-nedladdning
Beroende på produktkategori tillverkar vi våra produkter i Europa, Asien och Afrika. Varje region som vi är verksamma i har, när man betraktar saken närmare, sitt eget speciella yrkeskunnande och specialiserad know-how, vilket vi nu presenterar på denna sida. En del av produktionsföretagen befinner ...

Miljö


Miljömedvetenhet i alla delar av företaget

Speciellt med tanke på att vi är ett familjeföretag vill vi ge samma levnadsförhållanden och de resurser som står oss till förfogande i arv till kommande generationer. Detta engagemang för naturen anser vi vara ett ständigt och självklart ansvar som företagare. Ända från det noggranna valet av råvaror och tillverkningsmaterial, själva tillverkningsprocessen och fram till logistik och bortskaffning av förpackningar förverkligar vi steg för steg nya miljövänliga metoder och idéer.

Miljö

Klimat­skydd

Vårt bidrag till klimatskyddet är speciellt viktigt för oss som märkestillverkare. Klimatskydd betyder för oss i första hand att förhindra att CO₂ över huvud taget uppstår, därefter att minska utsläppen eller att kompensera för dem. I huvudsak försöker vi finna klimatvänligare alternativ när det gäller logistik, företagslokaler och mobilitet. ...

Miljö

Djur­skydd

Vi på engelbert strauss är medvetna om vårt ansvar att skydda djuren i vårt verksamhetsområde och strävar efter respektfull hantering av dem. När komponenter av animaliskt ursprung bearbetas i våra produkter, ålägger vi våra produktionspartners att följa vår policy för djurskydd. De viktigaste ...
Sparsam och effektiv användning av naturresurserna är en nödvändig förutsättning för engelbert strauss' verksamhet. Vi förväntar vi oss också av våra internationella produktionspartners en ständig optimering och integration av miljöaspekterna i produktutvecklingen. Läs mer om detta i avsnittet ...

Samhälle


Engagemang både lokalt och globalt

Utöver vår företagsverksamhet vill vi gärna ge ett meningsfullt bidrag till samhällets bästa. Vi har beslutat oss för att fokusera vårt samhällsengagemang på utbildningsarbete i utvecklings- och nyligen industrialiserade länder: i synnerhet på de platser där vi har fabriker vill vi göra det lättare för barnen att få tillgång till utbildning, t.ex. genom att bygga skollokaler eller tillhandahålla läromedel. De finansiella medel som krävs för detta tas inte från någon fastställd årsbudget, utan vi bestämmer hur många projekt vi vill stödja utifrån vår egen bedömning och personliga övertygelse.

engelbert strauss understödjer initiativet Cotton made in Africa och främjar därmed hållbar bomullsodling i Afrika. Målsättningen med initiativet Cotton made in Africa (CmiA), är att varaktigt förbättra de afrikanska bomullsodlarnas levnads- och arbetsförhållanden. I länderna söder om Sahara lever omkring 20 miljoner människor av odling av bomull, en av Afrikas viktigaste exportvaror. Men p.g.a ...

Samhälle

Uganda

Sedan drygt tio år tillbaka stödjer engelbert strauss Kaliiro församling i stiftet MASAKA/Uganda med finansiella medel. Detta gjorde det möjligt att bl.a. bygga skolor, övernattningslokaler och sanitära inrättningar samt att utbilda lärare. Över 20 000 människor bor i denna tätort. Sedan år 2000 ...

Samhälle

Vietnam

engelbert strauss stödjer organisationen VAVA i Vietnam och hjälper barn som har skadats av Agent Orange att få en utbildning. Sedan 2004 bevakar den vietnamesiska organisationen för Agent Orange-offer - Vietnamese Association for the Victims of Agent Orange (VAVA) - de drabbades intressen och ...

Samhälle

Laos

engelbert strauss understödde byggandet av en mellanstadieskola i närheten av fabriken i Laos. Skolprojektet startades av organisationen "Angels for Children". Angels for Children (AfC) stödjer barns skolgång i Laos och organiserar byggande och underhåll av skolor. Sedan många år finns en av AfC:s ...