ENGELBERT STRAUSS
ARBETSHANDSKAR I ÖVERSIKT


Händerna är dina viktigaste verktyg
- kompromissa inte när det gäller skyddet


Kraven på skyddshandskar är mångskiftande.
De sträcker sig från skydd mot vädrets makter, via skydd mot mekaniska risker, till skydd mot kemikalier. Men även skyddet av känsliga ytor hos produkter kan vara viktigt i valet. Det finns också specialhandskar för olika användningsområden, som skär- eller värmeskyddshandskar. Ofta är det ett flertal krav som måste uppfyllas av genomtänkta materialkombinationer eller tillverkningsprocesser.

Vi har delat in vårt sortiment på ett överskådligt sätt och försett det med användningsområden och rekommendationer, som en hjälp till dig att hitta rätt i utbudet och för att möjliggöra ett ekonomiskt och välgrundat val i denna viktiga fråga.

Allt för att åstadkomma bästa möjliga komfort och för att garantera bästa möjliga passform.

engelbert strauss kompromissar inte när det gäller skyddet av dina händer!

HYBRIDHANDSKAR


Dessa produkter är monteringshandskar med perfekt passform, överlägsen greppförmåga och många viktiga skyddsdetaljer. Tack vare att både välbeprövade och nya material används, uppnår dessa mekanikerhandskar ett klart högre mått av passform och fingerkänsla än vanliga arbetshandskar. De till en idealisk följeslagare för daglig användning inom professionellt arbetsskydd.

• hög komfort
• andningsaktiva
• robusta
• förstklassigt material
• för lätta och tunga arbeten

Hybridhandskar Hybridhandskar Monteringshandskar Spider e.s mekanikerhandskar Viper e.s. mekanikerhandskar Mirage

DE VIKTIGASTE STANDARDERNA
FÖR ARBETSHANDSKAR I ÖVERSIKT:


Mekaniska risker


Skyddshandskar med denna standard måste skydda mot fysiska och mekaniska belastningar såsom slitage, snitt, stick, rivning eller fällsnitt. Dessa belastningar kan uppträda i arbete med metall eller virke och där händerna måste skyddas mot mekaniska skador. Dessutom måste handskarna uppfylla kraven på elektrisk konduktivitet hos skyddshandskar.

Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppfylla minst ett av de listade provningskriterierna i tabellen

De stickbeständiga arbetshandskarna från engelbert strauss uppfyller de bästa säkerhetsstandarderna.

EN 388:2003


Ju högre tal, desto bättre testresultat.
x = för detta kriterium har inga tester gjorts.

EN 388:2016


Ju högre tal, desto bättre testresultat.
x = för detta kriterium har inga tester gjorts.

EN 381-7:1999 Motorsågar snittskydd EN 407:2004 Termiska risker EN 374-3:2003 Kemiska risker - enkelt skydd EN 374-3:2003 + EN ISO 374-1:2016 Typ C + EN ISO 374-1:2016 Typ B + EN ISO 374-1:2016 Typ A Kemiska risker EN ISO 374-2:2003 + EN ISO 374-5:2016 + EN ISO 374-5:2016 VIRUS Kemiska risker- mikroorganismer EN 511:2006 Skydd mot kyla EN 455-1:2002 AQL

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING AV HANDSKAR


SÅ BESTÄMMER DU DIG LÄTT


Vi vill erbjuda bästa möjliga hjälp i valet av handskar. Det handlar ju ändå om hälsan och om skyddet av dina viktigaste verktyg: dina händer.

POÄNGSYSTEM


Dra nytta av vår erfarenhet och använd engelbert strauss poängsystem för att hitta rätt handske för just dina behov.

På varje handskproduktsida hittar du användningsrekommendationer i produkttexten

REKOMMENDATIONER BASERADE PÅ ERFARENHET


Vi har samlat in, jämfört och utvärderat talrika praktiska tester, vår erfarenhet och våra kunders erfarenheter. Varje enskild handske har sedan bedömts efter dessa resultat. Förutom EN-standarderna ger poängvärderingen en ytterligare tillförlitlig vägledning när det gäller användningsområde och beskaffenhet för arbetshandskarna.

Värderingen av skyddshandskarna har hela tiden gjorts enligt samma kriterier: Värdering sker från 0 poäng = ej lämpliga, till 5 poäng = mycket lämpliga.Ju högre antalet poäng är, desto lämpligare är de för detta område.

En översikt som underlättar valet.

Vi hoppas att den skall vara till hjälp i vårt stora utbud av handskar.

VIKTIGT:
Vårt poängsystem är inget rättsligt bindande uttalande om den faktiska lämpligheten för ändamålet. Bäst information om de olika handskarna finns i gällande EN-standarder med provnings-ID, som tilldelas varje arbetshandske.

ENKELT OCH SNABBT
TILL DEN SKYDDSHANSKE
SOM PASSAR JUST DIG


Använd poängsystemet med våra filterfunktioner i engelbert strauss online-butik


Sök snabbare efter rätt arbetshandskar. Bestäm vilka enskilda bedömningskriterier som är viktiga för dig. Då visas hela handsksortimentet i översikt, sorterat efter prioriteringarna i din sökning, d.v.s. de bästa resultaten först.

VIKTIGT:
Denna automatiskt sammanställda träfflista utgör inget rättsligt bindande uttalande om den faktiska lämpligheten för ändamålet. Kontrollera resp. EN-standarder med provnings-ID för de enskilda handskarna i detaljvyn

MATERIALINFORMATION
- vilket material i vilket syfte?