Engångs nitrilhandskar Chem Risk, puderfria

50 Styck / Box
Pris inkl. moms
136,25 SEK
( inkl. moms | exkl. moms )

från 10 Boxar: 123,75

från 30 Boxar: 111,25


S
M
L
XL
2XL
3XL

Storlek: S | 6/6.5
Artikel-nr.: 7611386
Leveranstiden är ca 3–5
arbetsdagar
Tips

Den angivna leveranstiden i arbetsdagar tar inte hänsyn till veckoslut och helgdagar. Vilken tidpunkt varan levereras beror på vald betalningstyp.

Vid förskottsbetalning får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) när betalningen har erlagts.

Vid postförskott och faktura får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) efter det att vi har fått din beställning.

Om varan ska broderas, få påtryck eller göras om på något annat sätt enligt dina anvisningar görs en överenskommelse om tid för leverans i varje enskilt fall.

  • EN 388:2016, Mekaniska risker, 200X
  • EN ISO 374-1:2016 - TYPE B, fullständigt kemikalieskydd, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016 - VIRUS, skydd mot mikroorganismer
  • AQL 0,65
  • extra starkt material
  • med rullkant
  • latexfria, därför hypoallergena
  • mycket bra grepp tack vare den lätt uppruggade ytan
  • användningsområden: bra kemikalieskydd mot oljor och fetter, samt för kortvarig, direkt kontakt med alla slags livsmedel
  • längd: ca 30 cm


50 styck per dispenserbox

Mekaniska risker
Mekaniska risker EN 388:2016

Skyddshandskar med denna standard måste skydda mot fysiska och mekaniska belastningar såsom slitage, snitt, stick, rivning eller fällsnitt. Dessa belastningar kan uppträda i arbete med metall eller virke och där händerna måste skyddas mot mekaniska skador. Dessutom måste handskarna uppfylla kraven på elektrisk konduktivitet hos skyddshandskar.


Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppfylla minst ett av de listade provningskriterierna i tabellen.


Testkriterier:

Slittålighet: 0-4

Snittmotstånd: 0-5

Rivstrka: 0-4

Genomstickstålighet: 0-4

EN-ISO-snittskydd: A-F

EN-stötskydd: ja/nej


Ju högre siffra (visas i exemplet under ikonen med X), desto bättre testresultat.

Mikroorganismer
Mikroorganismer EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Det förmodas allmänt att skyddshandskar som klarar genomsläpplighetsprovet ger ett effektivt skydd mot bakterier och svampsporer. Men eftersom virus är betydligt mindre än bakterier och svamsporer kan dessa skyddshandskar inte erbjuda ett tillräckligt gott skydd i sjukvården.


En skyddshandske som är resistent mot bakterier är en vattentät handske som maximalt har ett AQL-värde på 1,5 i genomsläpplig-

hetstestet. AQL-värdet (AQL = Acceptable Quality Level) avspeglar en föreskriven gräns resp. minimikrav på kvaliteten.


Generellt gäller vid AQL, att ju lägre värde, desto bättre är skyddshandskens kvalitet.


Skydd mot mikroorganimser:

Sikkerhedshandsker der beskytter mod vira, bakterier og svampe.

EN ISO 374-1:2016 TYP B

Fullvärdiga kemikalieskyddshandskar ska i första hand skydda händerna mot kemikalier. De är klassificerade i PSA-kategori III.

Sett till det oändliga antalet kemikalier finns det inte en enskild handske som skyddar mot alla vätskor. Dessutom måste den optimala produkten bestämmas från fall till fall. Ett fullvärdigt kemi-

kalieskydd uppnår vid minst 3 av 12 lagstadgade testkemikalier ett skyddsindex på minst klass 2, d.v.s. en permeationstid på> 30 minuter (permeation = genomsläpplighet på molekylär nivå).


Handskar som är märkta med Erlenmeyerkolven ger ett fullvärdigt kemikalieskydd. Kemikalierna som handsken skyddar emot har markerats med en ID-bokstav under symbolen.


TYP B

Permeationeffekt minst nivå 2, >30 minuter mot minst tre kemikalier från listan:


Testkriterier:

A- metanol

B- aceton

C- acetonitril

D- diklorometan

E- koldisulfid

F- tuluol

G- diethylamin

H- tetrahydrouran

I- ethylacetat

J- n-heptan

K- natriumhydroxid 40 %

L- svavelsyra 96 %

M- Salpetersyra 65%

N- Ättiksyra 99%

O- Ammonium 25%

P- Väteperoxid 30%

S- Flussyra 40%

T- Formaldehyd 37%

AQL-värde

Acceptable Quality Level = metod för kvalitetsbestämning. På basis av DIN EN 455 fastställdes ett täthetsvärde på minst 1,5 för medicinska engångshandskar.

Puderfria

Speciellt lämpliga för allergiker.

Latexfria

Vid latexallergi används latexfria handskar, som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Nitril

robusta och tåliga engångshandskar med behaglig känsla. Idealiska för medicinskt bruk och inom livsmedelshantering.


Klicka på knappen "Informationsblad" för ytterligare information.