Handskar Nitrile Camatril

Pris inkl. moms
plus fraktavgifter

Fraktavgiften av engelbert strauss


Vi levererar gratis fr.o.m. ett ordervärde på 1 250,00 SEK (inkl. moms). Om ordervärdet är lägre är leveranskostnaderna endast 73,75 SEK (inkl. moms).

I allmänhet övertar engelbert strauss förpackningskostnaderna.

33,75 SEK
( inkl. moms | exkl. moms )

från 10 Par: 30,00

från 100 Par: 28,75

från 300 Par: 27,50


S
M
L
XL

Storlek: S | 7
Artikel-nr.: 7674307
Leveranstiden är ca 3–5
arbetsdagar
Tips

Den angivna leveranstiden i arbetsdagar tar inte hänsyn till veckoslut och helgdagar. Vilken tidpunkt varan levereras beror på vald betalningstyp.

Vid förskottsbetalning får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) när betalningen har erlagts.

Vid postförskott och faktura får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) efter det att vi har fått din beställning.

Om varan ska broderas, få påtryck eller göras om på något annat sätt enligt dina anvisningar görs en överenskommelse om tid för leverans i varje enskilt fall.

  • EN 388:2003, Mekaniska risker, 3001
  • EN 374-3:2003 - FULLVÄRDIGT SKYDD, kemiska risker, AJL
  • EN ISO 374-2:2003, skydd mot mikroorganismer
  • tjock nitrilbeläggning
  • velouriserad insida med antibakteriella egenskaper, därigenom skydd mot eksembildning
  • utmärkta nötningsvärden
  • mycket bra skydd mot oljor, fetter och lösningsmedel
  • användningsområden: idealiska vid hantering av oljor, färger, lösningsmedel och i kemisk industri


Mekaniska risker
Mekaniska risker EN 388:2003

Skyddshandskar med denna standard måste skydda mot fysiska och mekaniska belastningar såsom slitage, snitt, stick, rivning eller fällsnitt. Dessa belastningar kan uppträda i arbete med metall eller virke och där händerna måste skyddas mot mekaniska skador. Dessutom måste handskarna uppfylla kraven på elektrisk konduktivitet hos skyddshandskar.


Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppfylla minst ett av de listade provningskriterierna i tabellen.


Testkriterier:

Slittålighet: 0-4

Snittmotstånd: 0-5

Rivstrka: 0-4

Genomstickstålighet: 0-4


Ju högre siffra (visas i exemplet under ikonen med X), desto bättre testresultat.

Kemiska risker - fullvärdigt skydd
Kemiska risker - fullvärdigt skydd EN 374-3:2003

Fullvärdiga kemikalieskyddshandskar ska i första hand skydda händerna mot kemikalier. De är klassificerade i PSA-kategori III.

Sett till det oändliga antalet kemikalier finns det inte en enskild handske som skyddar mot alla vätskor. Dessutom måste den optimala produkten bestämmas från fall till fall. Ett fullvärdigt kemi-

kalieskydd uppnår vid minst 3 av 12 lagstadgade testkemikalier ett skyddsindex på minst klass 2, d.v.s. en permeationstid på> 30 minuter (permeation = genomsläpplighet på molekylär nivå).


Handskar som är märkta med Erlenmeyerkolven ger ett fullvärdigt kemikalieskydd. Kemikalierna som handsken skyddar emot har markerats med en ID-bokstav under symbolen.


engelbert strauss erbjuder ett brett sortiment av butylgummihandskar, nitrilhandskar och många olika gummihandskar.


Fullvärdigt kemikalieskydd:

De testade kemikalierna anges under symbolen med en bokstav.


Testkriterier:

A- metanol

B- aceton

C- acetonitril

D- diklorometan

E- koldisulfid

F- tuluol

G- diethylamin

H- tetrahydrouran

I- ethylacetat

J- n-heptan

K- natriumhydroxid 40 %

L- svavelsyra 96 %

Kemiska risker- mikroorganismer
Kemiska risker- mikroorganismer EN 374-2:2003

Det förmodas allmänt att skyddshandskar som klarar genomsläpplighetsprovet ger ett effektivt skydd mot bakterier och svampsporer. Men eftersom virus är betydligt mindre än bakterier och svamsporer kan dessa skyddshandskar inte erbjuda ett tillräckligt gott skydd i sjukvården.


En skyddshandske som är resistent mot bakterier är en vattentät handske som maximalt har ett AQL-värde på 1,5 i genomsläpplig-

hetstestet. AQL-värdet (AQL = Acceptable Quality Level) avspeglar en föreskriven gräns resp. minimikrav på kvaliteten.


Generellt gäller vid AQL, att ju lägre värde, desto bättre är skyddshandskens kvalitet.


Skydd mot mikroorganimser:

Skyddshandskar med denna symbol är beständiga mot olika mikroorganismer (beroende på modell).

Nitrilhandskar

Tålig beläggning med olje-, fett- och kolvätebeständiga egenskaper. Trots den massiva beläggningen bibehålls precisionskänslan. Idealiska för tunga arbeten med oljiga eller torra material.


Klicka på knappen "Informationsblad" för ytterligare information.