e.s. rengörings- och skötselspray för skor

Pris inkl. moms
73,75 SEK
( inkl. moms | exkl. moms )
Grundpris: 245,83/L

från 5 Styck: 61,25  | Grundpris: 204,17/L

Artikel-nr.: 8797113
Leveranstiden är ca 3–5
arbetsdagar
Tips

Den angivna leveranstiden i arbetsdagar tar inte hänsyn till veckoslut och helgdagar. Vilken tidpunkt varan levereras beror på vald betalningstyp.

Vid förskottsbetalning får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) när betalningen har erlagts.

Vid postförskott och faktura får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) efter det att vi har fått din beställning.

Om varan ska broderas, få påtryck eller göras om på något annat sätt enligt dina anvisningar görs en överenskommelse om tid för leverans i varje enskilt fall.

Skötsel och glans
För att läder skall hålla sig smidigt, formbeständigt, motståndskraftigt och mjukt, är det viktigt att det regelbundet tillförs näring i form av oljor och fetter. Välskött läder håller sig vackert och andningsaktivt under längre tid. Genom att vaxer används, blir läderytan glänsande.


Impregnering
Regelbunden impregnering skyddar mot väta, smuts, olja, damm och fläckar. Samtidigt vårdas läder och textilier. Med tiden tappar impregneringssubstanserna sin verkan, därför måste man behandla skor och klädesplagg regelbundet.

  • 3-i-1-formula: komplett rengöring, vård och impregnering
  • passar för alla material (inkl. läder, vild- och nubuckläder, syntetiska material med klimatmembran)
  • enkel användning genom sprayningFaroangivelser


H222 Undvik kontakt med luft.
H229 Tryckbehållare: kan brista vid upphettning.Säkerhetsinformation


P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.


Klicka på knappen "Informationsblad" för ytterligare information.