e.s. skovårdsset, textil-/lädermix

Pris inkl. moms
161,25 SEK
( inkl. moms | exkl. moms )

från 3 Styck: 148,75

Artikel-nr.: 8797135
Leveranstiden är ca 4–6
arbetsdagar
Tips

Den angivna leveranstiden i arbetsdagar tar inte hänsyn till veckoslut och helgdagar. Vilken tidpunkt varan levereras beror på vald betalningstyp.

Vid förskottsbetalning får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) när betalningen har erlagts.

Vid postförskott och faktura får du som regel leveransen på arbetsdagar (måndag till fredag) efter det att vi har fått din beställning.

Om varan ska broderas, få påtryck eller göras om på något annat sätt enligt dina anvisningar görs en överenskommelse om tid för leverans i varje enskilt fall.

Kampanj-Set bestående av:
1x e.s. rengörings- och skötselspray för skor
+ 1x e.s. impregneringsspray för skor
+ 1x Polerborstar tagel
+ 1x Mikrofiberdukar Soft Wish1x e.s. rengörings- och skötselspray för skor:
Skötsel och glans
För att läder skall hålla sig smidigt, formbeständigt, motståndskraftigt och mjukt, är det viktigt att det regelbundet tillförs näring i form av oljor och fetter. Välskött läder håller sig vackert och andningsaktivt under längre tid. Genom att vaxer används, blir läderytan glänsande.


Impregnering
Regelbunden impregnering skyddar mot väta, smuts, olja, damm och fläckar. Samtidigt vårdas läder och textilier. Med tiden tappar impregneringssubstanserna sin verkan, därför måste man behandla skor och klädesplagg regelbundet.

  • 3-i-1-formula: komplett rengöring, vård och impregnering
  • passar för alla material (inkl. läder, vild- och nubuckläder, syntetiska material med klimatmembran)
  • enkel användning genom sprayning


Faroangivelser

H222 Undvik kontakt med luft.
H229 Tryckbehållare: kan brista vid upphettning.


Säkerhetsinformation

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.+ 1x e.s. impregneringsspray för skor:
Regelbunden impregnering skyddar mot väta, smuts, olja, damm och fläckar. Samtidigt vårdas läder och textilier. Med tiden tappar impregneringssubstanserna sin verkan, därför måste man behandla skor och klädesplagg regelbundet.

  • skyddar alla slags skor mot vatten och smuts
  • andningsaktiviteten påverkas inte
  • passar för alla material (inkl. glattläder, råläder och textilytor med klimatmembran)+ 1x Polerborstar tagel:
Polerborstar tagel
Med träbaksida.


Utförande: / mått:
Mörka / 5 x 18 cm+ 1x Mikrofiberdukar Soft Wish:
Extremt mjuk mikrofiberduk med fina öglor i frottéstruktur. Hög absorptionsförmåga och helt randfri rengöring. Universellt användbar i den dagliga rengöringen på i stort sett alla områden.
Mått: ca 38 x 35 cm
Tvättas i 90 °C.


Sparar rengöringsmedel och jobb!

  • Användbar på alla arbetsområden, extrem renlighet i kök, badrum och bostad
  • Ren hygien: kokäkta upp till 90°
  • de många fina mikrofibrerna löser smuts och fuktrester


Beroende på nedsmutsningsgraden kan man t.o.m. arbeta utan rengöringsmedel. I torrt tillstånd är dessa mikrofiberdukar optimala som damm- och poleringsdukar. Smuts- och dammpartiklar dras till ytan genom den statiska uppladdningen av fibrerna. I fuktigt tillstånd binds vatten vid fiberytan, smutspartiklar upplöses och hålls fast genom fibrernas kapilläreffekt.