Menyn Produkter
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
Produktjämförelse
sv en
// eslint-disable-next-line max-len
Arbetsskydd: Handsk-set + gratis Ballistol sömfri
Arbetsskydd: Handsk-set + gratis Ballistol sömfri
#7648349

Handsk-set + gratis Ballistol sömfri

REA
128,75
SEK
inkl. moms
Leveranstiden är ca 3–5 arbetsdagar
Storlek
9
Set
Handsk-set + gratis Ballistol sömfri
9
128,75
SEK
inkl. moms
Set

PRODUKTINFORMATION
Beskrivning
Detaljer
Extra

Kampanj-Set bestående av:
1x e.s. läder-handske Mesh
+ 1x e.s. nitrilhandskar evertouch micro
+ 1x Stickade latexhandskar Senso Grip
+ 1x GRATIS Ballistol myggmedel1x e.s. läder-handske Mesh:

 • EN 388:2016, Mekaniska risker, 2121X
 • högkvalitativt nappaläder i kombination med extremt andningsaktivt nätmaterial
 • resistent men ändå behagligt lätt och bekväm
 • handsken sitter säkert tack vare kardborrband
 • bra synlighet tack vare iögonfallande färg
 • Användningsområden: idealiska för lätta till medeltunga arbeten inom trädgård, skogsbruk eller bygg
 • Längd: ca 25 cm


Mekaniska risker

Skyddshandskar med denna standard måste skydda mot fysiska och mekaniska belastningar såsom slitage, snitt, stick, rivning eller fällsnitt. Dessa belastningar kan uppträda i arbete med metall eller virke och där händerna måste skyddas mot mekaniska skador. Dessutom måste handskarna uppfylla kraven på elektrisk konduktivitet hos skyddshandskar.


Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppfylla minst ett av de listade provningskriterierna i tabellen.


Testkriterier:

Slittålighet: 0-4
Snittmotstånd: 0-4
Rivstrka: 0-4
Genomstickstålighet: 0-4
EN-ISO-snittskydd: A-F
EN-stötskydd: ja/nej


Ju högre siffra (visas i exemplet under ikonen med X), desto bättre testresultat.


Läder

 • nötningståliga
 • robust och rivtåligt
 • bra mekaniskt skydd
 • för tunga arbeten


Läderhandskar

Nappaläder kännetecknas av sin mjuka struktur och fina känsla. Handskar av nappaläder lämpar sig mycket bra till alla arbetsmoment som kräver precision.+ 1x e.s. nitrilhandskar evertouch micro:

 • EN 388:2016, Mekaniska risker 4121X
 • extremt flexibelt, finstickad polyamidmaterial
 • tunt nitrilskumsskikt, vätskeavvisande
 • extremt finkänsliga handskar med perfekt passform
 • användningsområden: lämpliga för precisionsmonteringsarbeten
 • längd: ca 25 cm


Mekaniska risker

Skyddshandskar med denna standard måste skydda mot fysiska och mekaniska belastningar såsom slitage, snitt, stick, rivning eller fällsnitt. Dessa belastningar kan uppträda i arbete med metall eller virke och där händerna måste skyddas mot mekaniska skador. Dessutom måste handskarna uppfylla kraven på elektrisk konduktivitet hos skyddshandskar.


Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppfylla minst ett av de listade provningskriterierna i tabellen.


Testkriterier:

Slittålighet: 0-4
Snittmotstånd: 0-4
Rivstrka: 0-4
Genomstickstålighet: 0-4
EN-ISO-snittskydd: A-F
EN-stötskydd: ja/nej


Ju högre siffra (visas i exemplet under ikonen med X), desto bättre testresultat.


Textilhandskar, belagda

Tack vare att olika beläggningar används hålls händerna väl skyddade med belagda textilhandskar i de mest varierande arbetsmoment. Beroende på valet av handske kombinerar de slittåliga handskarna en optimal precisionskänsla med olje- och fettbeständighet eller skydd mot väta. Händerna får ett ordentligt grepp vid lätt till kraftig påfrestning.


Nitrilskumbeläggning

 • ruggad beläggning
 • bra andningsaktivitet
 • bra våt- och oljegrepp
 • lätt vibrationsdämpning
 • för precisions- till tunga arbeten+ 1x Stickade latexhandskar Senso Grip:

 • EN 388:2016, Mekaniska risker, 2131X
 • finstickade, robusta polyamidhandskar
 • krympprofilering och tunn latex på insidan av handen garanterar greppsäkerheten även vid väta
 • Användningsområden: universella mekanikerhandskar inom industri och hantverk
 • Längd: ca 24 cm


Mekaniska risker

Skyddshandskar med denna standard måste skydda mot fysiska och mekaniska belastningar såsom slitage, snitt, stick, rivning eller fällsnitt. Dessa belastningar kan uppträda i arbete med metall eller virke och där händerna måste skyddas mot mekaniska skador. Dessutom måste handskarna uppfylla kraven på elektrisk konduktivitet hos skyddshandskar.


Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppfylla minst ett av de listade provningskriterierna i tabellen.


Testkriterier:

Slittålighet: 0-4
Snittmotstånd: 0-4
Rivstrka: 0-4
Genomstickstålighet: 0-4
EN-ISO-snittskydd: A-F
EN-stötskydd: ja/nej


Ju högre siffra (visas i exemplet under ikonen med X), desto bättre testresultat.


Textilhandskar, belagda

Tack vare att olika beläggningar används hålls händerna väl skyddade med belagda textilhandskar i de mest varierande arbetsmoment. Beroende på valet av handske kombinerar de slittåliga handskarna en optimal precisionskänsla med olje- och fettbeständighet eller skydd mot väta. Händerna får ett ordentligt grepp vid lätt till kraftig påfrestning.


Latexbeläggning

 • bra våtgrepp
 • flexibla och elastiska
 • vattentäta
 • för medeltunga till tunga arbeten+ 1x GRATIS Ballistol myggmedel:

 • skyddar mot myggor, hästflugor, fästingar, knott och sandflugor i upp till 8 timmar
 • förser huden med fukt, innehåller UV-B-filter med solskyddsfaktor 6
 • har en uppfriskande effekt och minskar nedkylning av musklerna under träning
 • dermatologiskt testresultat mycket bra
 • Rätt användning för att förbli fri från bett! Följ alltid märkningen och produktinformationen före användning! Reg.-nr.: N-33738
 • Innehåll 100 ml


Varning, fara!


H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.


Säkerhetsinstruktioner


P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
P241 Använd explosionssäker elektrisk utrustning/ventilationssystem/belysning /....
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om möjligt. Fortsätt att skölja.
P309 + P311 VID exponering eller om du mår dåligt: ​​Ring GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P370 + P378 Vid brand: Använd vatten för släckning.
P404 Förvaras i sluten behållare.
P501 Kassera innehållet/behållaren för återvinning.

!!! Säsongsartikel !!! Levereras endast så länge lagret räcker !!!


Rådgivning
Hitta alternativ
Jämför den aktuella artikeln med de bästa alternativen
Storlek
9