Menyn Produkter
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
Produktjämförelse
sv en
// eslint-disable-next-line max-len
Nytt
Verktygslådor: STRAUSSbox Pistolskum-set 340 midi
Verktygslådor: STRAUSSbox Pistolskum-set 340 midi
Verktygslådor: STRAUSSbox Pistolskum-set 340 midi 2
#5505615

STRAUSSbox Pistolskum-set 340 midi

REA-24%
3 311,25
SEK
2 498,75
SEK
plus fraktavgifter
inkl. moms
Leveranstiden är ca 3–5 arbetsdagar
Set

PRODUKTINFORMATION
Beskrivning
Detaljer
Extra

Set bestående av:
1x STRAUSSbox 118 midi
+ 1x STRAUSSbox 340 midi
+ 2x burkinsats 340 midi
+ 36x pistolskum
+ 1x skumpistolerna profi plus
+ 12x pistolrengörare1x STRAUSSbox 118 midi:

 • kan kombineras med alla STRAUSSboxar
 • kompakt låda för praktisk förvaring av smådelar
 • hög kvalitet och extremt stötbeständig ABS
 • optimalt skydd av maskiner och tillbehör mot smuts och fukt (IP 43 = skydd mot främmande kroppar + sprayvatten)
 • 2 praktiska grepp
 • snabb och enkel stapling
 • i stapeln kan man öppna valfri STRAUSSbox utan att behöva ta bort den som sitter ovanpå
 • kan med STRAUSSbox hybridadapterplatta kombineras med ett stort antal andra boxsystem*
 • Mekanismen fungerar med Makita MakPac*** system (under STRAUSSboxar) även utan STRAUSSbox hybrid adapterplatta
 • Kapacitet: ca 125 kg
 • Mått (BxDxH): 39,6 x 29,6 x 11,8 cm


*Ingår ej i leveransen.


Levereras utan innehåll.1x STRAUSSbox 340 midi:

 • kan kombineras med alla STRAUSSboxar
 • extra hög låda för säker förvaring av t.ex. cirkelsågar, byggskum, patroner, sprayburkar, markeringsspray m.m.
 • hög kvalitet och extremt stötbeständig ABS
 • optimalt skydd av maskiner och tillbehör mot smuts och fukt (IP 43 = skydd mot främmande kroppar + sprayvatten)
 • 2 praktiska grepp
 • snabb och enkel stapling
 • i stapeln kan man öppna valfri STRAUSSbox utan att behöva ta bort den som sitter ovanpå
 • kan med STRAUSSbox hybridadapterplatta kombineras med ett stort antal andra boxsystem*
 • Mekanismen fungerar med Makita MakPac*** system (under STRAUSSboxar) även utan STRAUSSbox hybrid adapterplatta
 • Kapacitet: ca 125 kg
 • Mått (BxDxH): 39,6 x 29,6 x 34,0 cm


*Ingår ej i leveransen.


Levereras utan innehåll.2x burkinsats 340 midi:

 • Burkinsats passande för STRAUSSbox 340 midi
 • ger plats åt 6 monteringsskumburkar eller rengöringsmedel även idealisk för sprejburkar
 • STRAUSSbox 340 midi har utrymme för två burkinsatser eller en kombination med en burk- och en patroninsats36x pistolskum:
Fukthärdande polyuretanskum i en komponent enligt DIN 4102-1 B2, härdar snabbt och jämnt.
 Bra utförande med en kommersiellt tillgänglig skumpistol. Hög åldringsbeständighet, vattentät och motståndskraftig mot många kemikalier. Kan putsas över, klistras över och målas över utan problem. Fäster utmärkt på betong, gips, murverk, trä och många plaster. Användningsområden: Montering av fönsterkarmar, värmeisolering och isoleringsarbete, fyllning av håligheter och fogar etc. Extremt högt skumutbyte på cirka 45 l.

 • efter ca 10 min klibbfri
 • efter ca 35 min klippbar


Innehåll: 500 ml


Riskhänvisningar:

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H351 Misstänks orsaka cancer vid inandning.
H332 Skadligt vid inandning.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H315 Orsakar hudirritationer.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Säkerhetsanvisningar:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra typer av antändningskällor. Rök inte.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P302 + P352 + P362 + P364 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om möjligt. Fortsätt spola.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P410 + P412 Skydda mot solen och utsätt ej för temperaturer högre än 50 °C.
P501 Kassera innehåll/behållare i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.1x skumpistol profi plus:

Extremt högkvalitativ professionell design med ett högkvalitativt tätningssystem. Den anti-klisterbelagda adaptern garanterar enkel rengöring och underhåll av pistolen. Tack vare det ergonomiska 2-komponenthandtaget ligger skumpistolen bekvämt i handen även under längre arbeten. Den extra stora justeringsskruven garanterar enkel och exakt dosering.12x pistolrengörare:

PU-skumrengöraren är en mycket aktiv kallrengörare för sköljning av PU-skumpistoler och avlägsnande av ny PU-skumnedsmutsning. PU-skumrengöraren passar alla vanliga pistoler och kan igenom det medföljande sprejhuvudet också användas som en sprejburk. Lämplig även för att ta bort limrester, fett, olja och vax.


Innehåll: 500 ml


Riskhänvisningar:

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Säkerhetsanvisningar:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra typer av antändningskällor. Rök inte.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om möjligt. Fortsätt spola.
P410 + P412 Skyddas mot direkt solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 Kassera innehåll/behållare i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.


Vidare information

Varje box kan anslutas till vilken STRAUSSbox som helst i systemet. Det finns praktiskt taget inga gränser för kreativiteten och de individuella behoven.

Du behöver aldrig mer plocka ned halva tornet för att ta fram ett visst verktyg - med STRAUSSbox-tornet kan du öppna valfri box när som helst.

Med den väl genomtänkta adapterplattan kan du placera boxar från andra tillverkare längst upp.

Alla STRAUSSboxar är skyddade mot främmande partiklar och stänkvatten enligt IP43. Smuts och fukt har ingen chans att komma åt dina maskiner, verktyg och tillbehör. När allt kommer omkring ska de ju kunna plockas fram och användas i en handvändning.

Med högkvalitativ och extremt stöttålig ABS klarar STRAUSS-boxarna även stora påfrestningar. Du kommer verkligen att gilla det.

Dina verktygslådor kan också integreras i redan befintlig fordonsutrustning med hjälp av en adapterplatta.

Tillverkare: * BS Systems GmbH & Co. KG / * * Stanley Black & Decker Corporation / * * * Makita Corporation / * * * * Tanos GmbH


Rådgivning
Hitta alternativ
Jämför den aktuella artikeln med de bästa alternativen

Engelbert Strauss AB

Tel
040 694 90 01
Fax
040 694 90 04

Språkval

sv en
Summan av alla priser plus fraktavgifter vid beställning under 1 250,00 SEK i varuvärde.
Summan av alla priser exklusive moms plus fraktavgifter vid beställning under 1 000,00 SEK i varuvärde.