INTEGRITETSPOLICY
I. Vem ansvarar för hanteringen och vem kan jag kontakta?

Ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter (nedan: data) är

engelbert strauss AB
Valhallavägen 185
115 53 Stockholm

Ytterligare kontaktuppgifter för den hanterande organisation finns i impressum.

Om du har ytterligare frågor angående dataskyddet kan du när som helst skicka information, protester, korrigerings- och raderingsönskemål beträffande dina uppgifter, samt gärna även förslag, via E-Mail till: dataskydd@engelbert-strauss.se eller ett brev till: engelbert strauss AB, ”dataskydd”, Valhallavägen 185, 115 53 StockholmII. Vilken databehandling äger rum?


1. Beställningar

Uppgifter som du lämnar till oss under beställningsprocessen (t.ex. namn, adress, e-postadresser, bankuppgifter) används för att uppfylla avtal eller genomföra förhandlingsåtgärder. Vi kan också bearbeta de uppgifter du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj.

Varför hanteras dessa data?

Orderhantering: Vi bearbetar dessa data för ordermottagande, leverans, fakturering, betalningshantering, kundservice, inkasso och om nödvändigt för att upprätthålla eller försvar mot rättsliga anspråk till följd av leveransförhållandet. Den rättsliga grunden är artikel 6. paragraf 1b GDPR. Vid beställning stöds vi av externa tjänsteleverantörer (call center agenturer). Dessa behandlar dina uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och inte till våra egna ändamål. Om fakturor inte betalas trots en upprepad påminnelse, så kommer vi så vitt det är nödvändigt att sända data till inkassobyråer med syfte av inkasso. Rättslig grund är dessutom artikel 6 paragraf 1 f) GDPR.

Leverans av beställda varor: Hanteringen av leveransen av de beställda varorna sker i samarbete med olika transportföretag. Därmed vidarebefordrar vi de uppgifter som krävs för leverans av de beställda varorna till dessa transportföretag. Om du beställer varor från leverantörer från tredje part (inköpta varor) i vår webbshop, skickar vi dina personuppgifter vidare till dem för direkt leverans. Rättslig grund: artikel 6 paragraf 1b GDPR.

Kreditkontroll: I princip har du olika betalningsmöjligheter. Ifall du väljer en osäker betalningsmetod (till exempel köp på faktura) har vi ett berättigat intresse av att skydda oss mot potentiella betalningsinställningar. Till detta ändamål samlar vi vid behov in kreditinformation från Infoscore Consumer Data GmbH eller Crif Bürgel GmbH före beviljandet av dessa betalningsmetoder. Till detta ändamål tillhandahåller vi de uppgifter som behövs för en kreditkontroll och använder den mottagna informationen för den statistiska sannolikheten för fallissemang och för ett balanserat beslut om orsak, genomförande eller uppsägning av avtalet. Kreditinformationen kan innefatta sannolikhetsvärden (poängvärden), vilka beräknas på grundval av vetenskapliga godkända matematiska och statistiska metoder och införlivas i beräkningen tillsammans med bland annat adressinformation. Dina rättsliga intressen kommer att beaktas i enlighet med lagen. Beroende på ditt poängvärde, beviljar vi dig önskad betalningsmetod. Rättslig grund: artikel 6 para 1 f) GDPR.

Bedrägeribekämpning: De personuppgifter du tillhandahåller kan användas för att verifiera särskilt atypiska ordertransaktioner. Vi har ett berättigat intresse för detta eftersom vi vill undvika betalningsunderlåtning och skydda kunder mot missbruk av sina personuppgifter. Vi bedriver själva bedrägeribekämpningen eller med stöd av externa tjänsteleverantörer. Den senare hanterar dina uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och inte för våra egna ändamål. Rättslig grund: artikel 6 para 1 f) GDPR.

Reklam: Vi behandlar dina uppgifter för att skicka e-postannonsering, förutsatt att du har gett oss din e-postadress när du skickar din beställning och för annonsering. Vi ser till att du får anpassade kataloger utöver huvudkatalogen. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att skicka direktpost till våra kunder, inom det lagligt tillåtna.

Du kan när som helst invända mot användningen av dina uppgifter för direkt marknadsföring utan att medföra några kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtarifen. Du kan meddela denna invändning till dataskydd@engelbert-strauss.se eller per post med tillägget "Dataskydd" till engelbert strauss AB, Valhallavägen 185, 115 53 Stockholm.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Vi får lagra dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla kontraktet. Vi får lagra många av dina uppgifter åtminstone tills kontraktet uppfylls och därefter inom den ordinarie begränsningsperioden. För att hävda eller försvara rättsliga påståenden får vi spara data till utgången av de maximala begränsningsperioderna.


2. Nyhetsbrev

Du har möjlighet att prenumerera på ett gratis e-post nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet på vår hemsida skickas e-postadressen som anges i inmatningsrutan till oss. Dessutom har du möjlighet att få skräddarsydda, personliga e-post nyhetsbrev från oss. Det senare skapas på grundval av de uppgifter du ger oss för detta ändamål via inmatningsrutan som tillhandahålls för detta ändamål.

Varför bearbetas mina data?

Vi behandlar din e-postadress för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev. Efter beställning av e-postnyhetsbrevet får du ett mail från oss med en länk för att verifiera din e-postadress. När du har bekräftat din e-postadress kan du ange ytterligare data via en separat inmatningsmask. Vi bearbetar de uppgifter som anges här för att skapa individuellt skräddarsydda, personliga och branschspecifika nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke, som du har gett oss med beställningen av nyhetsbrevet eller vid beställning av ett personligt nyhetsbrev (art. 6 mom. 1 a) GDPR). Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är art. 6 parag. 1 f) GDPR.

Hur kan jag avregistrera mig från nyhetsbrevet? Hur länge lagras data?

Om du inte längre vill få nyhetsbrevet i framtiden så kan ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet återkallas när som helst genom att följa avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller på vårt avregistreringsformulär i webbutiken under "Nyhetsbrev" (mer information om ångerrätt se IV.).

Dina uppgifter som du angav under beställningen av nyhetsbrevet kommer att tas bort inom en kort tid efter att du drar tillbaka ditt medgivande eller prenumerationen på nyhetsbrevet. Om du är vår kund samtidigt, gäller de lagringsperioder som anges ovan under punkt II.1.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Vårt nyhetsbrev är ett frivilligt erbjudande. Om du skickar ditt e-postbrev behöver du din e-postadress. Om du vill ha ett skräddarsytt, personligt nyhetsbrev krävs andra personuppgifter (till exempel, yrke/ bransch för att skapa ett branschspecifikt nyhetsbrev, namn för personligt tilltal och adress för branschspecifika kampanjer i din arbetsmiljö).


3. Webbshop

3.1. Webbplats

När du besöker denna webbplats, använder vi din IP-adress, datum och tid för ditt besök, information om din typ av webbläsare, inklusive språkinställningar och vid behov av operativsystemet, adressen till den webbplats från vilken du kom till vår hemsida (hänvisningsadress ) och information om de filer du har åtkomst till. Dessa data överförs automatiskt av din webbläsare till din internetleverantör och denna till oss.

Varför hanteras dessa data?

Vi hanterar dessa data så att du kan ladda vår webbplats, för att analysera och säkerställa säkerheten i våra system, för att optimera vår hemsida och för statistiska ändamål. Vi kan inte tilldela dessa uppgifter till en viss person. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse att se till att vår hemsida visas korrekt på din skärm och att vi kan identifiera och korrigera orsakerna till funktionsfel.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Dessa data lagras i loggfiler i högst 30 dagar. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändigt och krävs inte för ett kontrakt. Att besöka vår webbplats utan att behandla dessa data skulle dock av tekniska skäl inte vara möjlig.


3.2 Cookies

Vad är cookies?

Cookies (eller kakor) är små filer som innehåller ett identifikationsnummer. Cookies lagras när du besöker vår webbplats på din dator eller mobilenhet. Om du besöker vår webbplats igen kan din dator eller mobilenhet identifieras med detta identifikationsnummer. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra Internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

Vilka typer av cookies använder engelbert strauss?

Vi använder cookies som hjälper oss att göra vår hemsida användarvänlig. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att cookies används. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren är igenkänd även efter en sidbrytning. I synnerhet lagras och överförs följande data i dessa cookies:

 • Språkinställningar
 • Artiklar i kundvagnen
 • Inloggningsinformation

Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av användarnas surfbeteende. På så sätt kan följande information överföras:

 • inmatade söktermer
 • Frekvens av sidvisningar
 • Användning av webbplatsfunktioner
 • Datum och varaktighet för besöket

Uppgifterna för de användare som samlas på detta sätt är pseudonymiserade av tekniska försiktighetsåtgärder. Därför är en uppgift av data till den uppkallande användaren inte längre möjlig. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra data.

Varför använder engelbert strauss kakor?

Vi använder cookies för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra eller underlätta användningen av vissa funktioner. Dessutom använder vi cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats. Genom analyskakorna lär vi oss hur webbplatsen används och på så vis kan vi ständigt optimera vårt erbjudande. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse att göra det enkelt för dig att använda vår hemsida och förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll.

Hur länge lagras dessa data?

Vissa cookies raderas efter slutet av webbläsarsessionen (så kallade övergående cookies, speciellt session cookies). Andra cookies kvarstår på din enhet och tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (så kallade permanenta cookies). Varaktigheten för lagringen finns i översikten i cookieinställningarna i din webbläsare.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter? Hur kan jag förhindra att cookies används?

Det finns ingen skyldighet att använda cookies. Du kan när som helst hindra användningen av cookies via vår webbplats genom en lämplig inställning av den webbläsare som används och motsätta sig användningen av cookies. Inställningarna måste göras separat för varje webbläsare och för varje enhet du använder. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Vi påpekar emellertid att funktionaliteten på vår webbplats kan begränsas om du inaktiverar inställningen av kakorna.


3.3. Webbsideanalys / Online reklam

Google Analytics

Vi använder Google Analytics. Detta är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Därigenom skapas pseudonyma användarprofiler av besökare på vår hemsida. Google använder permanenta cookies (se II.3.2.). Informationen som genereras av cookien om din användning av vår webbplats behandlas av Google i USA. Denna information är den som anges i II.3.1 ovan nämnda data. Google behandlar också sökordet som används för att hitta vår webbplats via en sökmotor. Vi använder Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Din IP-adress kommer att avkortas av Google inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till USA och då endast anonymiserad. Mer information om Google Analytics finns på följande Google-webbplats:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Varför hanteras dessa data?

Uppgifterna behandlas för marknadsundersökningar och behovsbaserad design av vår hemsida. Google behandlar dessa uppgifter på våra vägnar för att utvärdera användningen av vår webbplats och sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att använda den statistik som tillhandahålls av Google för att anpassa vår webbplats till besökarnas behov och att använda denna statistik för intern marknadsundersökning.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Uppgifterna sparas i högst 14 månader. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändigt och krävs inte för ett avtal med oss. Du kan förhindra lagring av cookies och därmed användningen av Google Analytics genom inställningar på din webbläsare (se II.3.2.). Du kan också förhindra bearbetning av data som genereras av kakan genom att hämta och installera plugin-programmet som är tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt eller i inom webbläsare på mobila enheter kan du klicka på länken nedan. En tillvalskaka i din webbläsare som du använder för närvarande kommer att ställas in för vår hemsida. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du klicka på den här länken för varje enskild enhet i varje enskild webbläsare.Universal Analytics

På den här webbplatsen används även Google Analytics (se "Google Analytics" ovan) för en enhetsövergripande surfanalys av webbsidans besökare, som utförs via ett användarnamn/ID. Du kan inaktivera den enhetsövergripande analysen av användningen via följande länk:

Google (Universal)-Analytics Opt-Out Google (Universal)-Analytics har inaktiverats.

A/B-testning

Vi använder programvara från SAS Kameleoon, 12 Rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Denna möjliggör så kallade A/B-tester och webbpersonaliseringar. Detta kan användas för att analysera hur användarna navigerar på respektive webbplatser. Så vi kan regelbundet förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

För denna utvärderingen lagras cookies (se II.3.2) och spårningspixlar (osynlig grafik som laddas när webbplatsen hämtas) på din dator. Innan analyserna utförs, behandlas IP-adresserna i förkortad form, så att direkt personlig referens kan uteslutas. IP-adressen från din webbläsare kommer inte att slås samman med annan data som samlas in av oss.

Varför hanteras dessa data?

Syftet med behandlingen är optimeringen av vår hemsida. Den rättsliga grunden för A/B-testning och efterlagrad personalisering är artikel 6 paragraf 1 f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att anpassa vår hemsida till användarnas behov av webbplatsen och använda resultaten för intern marknadsundersökning.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändigt och krävs inte för ett avtal med oss. Du kan förhindra utvärderingen genom att ta bort befintliga cookies och förhindra lagring av cookies. Om du förhindrar lagring av cookies, hänvisar vi till att du kanske inte kan använda vår hemsida i sin helhet. Förhindrandet av lagring av cookies är möjlig via inställning i din webbläsare. Användningen av A/B-test kan avaktiveras via följande länk:

A/B-Testing Opt-Out A/B-Testing har inaktiverats.

Överhettning

Den här webbplatsen använder webbhanteringsverktyget "overheat.de" av företaget overheat UG (Co.) som befinner sig i Stürzenberger Weg 30, 51766 Engelskirchen, Tyskland. Interaktioner av slumpmässigt utvalda, enskilda besökare med webbplatsen registreras anonymt.

Varför hanteras dessa data?

Sålunda uppstår ett protokoll av t.ex. musrörelser och klick med målet att visa förbättringsmöjligheter för respektive webbplats. Dessutom utvärderas information om operativsystemet, webbläsare, inkommande och utgående länkar, geografiskt ursprung samt upplösning och typ av enheten för statistiska ändamål. Denna information är inte personlrelaterad och kommer inte att delas med tredje part genom overheat.de. Den rättsliga grunden för användningen av webbanalysverktyget är GDPRs artikel 6 para 1 f.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändig och krävs inte för ett avtal med oss. Om du inte vill ha en inspelning kan du inaktivera den på alla webbplatser som använder overheat.de genom att ställa in DoNotTrack-rubriken i din webbläsare:

Lokalisering

Vi använder MaxMind Inc., 14 Spring Street, Waltham, MA 02451, USA (MaxMind) tjänster. Med den här tjänsten kan vi använda din IP-adress för att bestämma från vilken region du gör en åtkomst av vår webbplats. Den härmed överförda IP-adressen kombineras inte med andra data och kan därför inte tilldelas någon viss person.

MaxMind följer „EU-US-Privacy-Shield“. I ett beslut om tillräcklighet har Europeiska kommissionen beslutat att detta kommer att skapa en adekvat nivå av dataskydd.

Varför hanteras dessa data?

Vi behandlar dessa data så att vi kan vidarebefordra dig till en webbplats på ditt eget språk. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 paragraf 1 f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att visa dig vår hemsida på ditt språk.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Dessa uppgifter kommer att raderas eller anonymiseras inom mycket kort tid efter att du har lämnat vår hemsida. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt och är inte nödvändiga för ett avtal med oss.

Google Ads Conversion

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (sk Google Ads) på externa webbplatser. I förhållande till uppgifterna i reklamkampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig, att göra vår hemsida mer intressant för dig och för att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader.

Detta reklammaterial levereras av Google via så kallade " Ad Server". För att göra detta använder vi annonsserverkakor, vilka mäter vissa prestationsmått som visning av annonser eller användarklick. Om du öppnar vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Ads en kaka/cookie på din dator. Dessa kakor förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Till den här cookien lagras som normalt analysvärde det unika cookie-ID, antalet Ad Impressions per placering (frekvens), sista intryck (relevant för post-view-conversions) såsom borttagningsinformation (markering att användaren inte vill tilltalas mer).

Dessa cookies tillåter Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och kakan som är lagrad på dess dator inte har löpt ut, kan Google och kunden upptäcka att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Ads-kund har tilldelats en annan cookie. Cookies kan inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar och behandlar inte personliga uppgifter i de ovan nämnda reklamåtgärderna. Vi mottar bara statistiska utvärderingar från Google. På grundval av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi mottar inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på grundval av denna information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användning av de uppgifter som samlas in med hjälp av detta verktyg från Google och informerar dig enligt vår kunskap: Genom att integrera Ads Conversion får Google att du har gått till respektive del av vår webbsida eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google associera besöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det risk för att leverantören hittar och lagrar din IP-adress.

Google behandlar också dina data i USA och har accepterat sig till „EU-US-Privacy-Shield“. I ett beslut om tillräcklighet har Europeiska kommissionen i ett rimlighetsbeslut beslutat att detta kommer att skapa en adekvat dataskyddnivå. Ytterligare information om dataskyddsregler hos Google hittar du på följande webbsida: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Varför hanteras dessa data?

Uppgifterna behandlas för marknadsundersökningar och behovsbaserad design av vår hemsida. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 paragraf 1 f) GDPR.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändig och krävs inte för ett avtal med oss. Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på flera sätt:

a) Genom att ställa in din webbläsarprogramvara, i synnerhet hindrar undertryckandet av cookies från tredje part, att du får annonser från tredje part.

b) genom att inaktivera cookies för omvandlingsspårning (conversion-tracking) genom att ställa in din webbläsare att blockera cookies från domänen "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads, den här inställningen raderas när du tar bort dina cookies

c) genom att inaktivera intressebaserade annonser de leverantörer som är del av den självreglerande kampanjen "About Ads", via länken http://www.aboutads.info/choices, den här inställningen raderas när du tar bort dina cookies;

d) genom permanent deaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpekar att du kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande i sin helhet.


3.4. Skapa ett kundkonto

I vår webbshop kan du skapa ett kundkonto för framtida beställningar ("Registrera" - Beställa och skapa ett konto).

Varför hanteras dessa data?

Dina kunddata behandlas för att förenkla och påskynda framtida beställningar. Du kan registrera dig med din åtkomstdata i webbshopen efter registreringen. Om du loggar in som en registrerad kund, skickas din åtkomstdata till oss för att verifiera din identitet. När du har loggat in med åtkomstdata kommer dina lagrade kunddata att tas över för en ny order. I annat fall gäller II.1. i enlighet därmed.

Vi får behandla de uppgifter som lämnas av dig på grundval av artikel 6 para 1 b) i GDPR, om detta är nödvändigt för att ett kontrakt ska kunna fullföljas eller för genomförandet av förhandlingsåtgärder. För övrigt gäller avsnitt II.1. Dessutom kan vi behandla data som du frivilligt har gett oss vid registrering enligt artikel 6 paragraf 1 a) GDPR, om du har samtyckt till denna bearbetning.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Data som registrerades under registrering raderas så fort du raderar ditt kundkonto. Om du inte har loggat in mer än 2 år efter din senaste order kommer din registrering att raderas. Möjligtvis är vi enligt II.1. berättigade till längre lagring. Tillhandahållande av personuppgifter genom registrering är inte obligatorisk enligt lag eller kontrakt.


3.5. Kontaktformulär och e-postkontakt

Vi hanterar den data som du har matat in i vårt kontaktformulär eller skickat oss via e-post så att vi kan hantera och svara på din förfrågan.

Vi får hantera data som du anger i vårt kontaktformulär i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a) GDPR, förutsatt att du har samtyckt till denna bearbetning. Om du i fältet ”Meddelande” anger känslig information som innehåller särskilda kategorier av data (till exempel ursprung, politisk eller religiös övertygelse, fackförening, hälso- eller sexuell information) så godkänner du bearbetningen av sådan information. Om du ger oss uppgifter via e-post, är den rättsliga grunden artikel 6 paragraf 1 f) GDPR. Om du också är vår kund är art 6 para 1 b) GDPR också den rättsliga grunden.

Dessa uppgifter kommer att raderas senast 12 månader efter mottagandet av din förfrågan, såvida inte vi har rätt till eller skyldighet längre lagring på grund av lagbestämmelser i samband med artikel 6 para 1 c) GDPR. Om du samtidigt är vår kund, gäller lagringsperioderna i avsnitt II.1.

Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändig och är inte nödvändig för ett avtal. Men med hjälp av kontaktformuläret krävs att du anger en e-postadress, annars kommer vi inte att kunna svara. Om du lämnar ytterligare uppgifter görs detta frivilligt.III. Kommer min data delas med tredje part?

Om det är nödvändigt kommer några av dina data att föras vidare till följande mottagare, om det är nödvändigt för att uppfylla kontraktet (art. 6 par. 1 b) GDPR) om vi är skyldiga till det enligt lag (6 par.1 art c) GDPR) eller om det krävs för att skydda våra legitima Intressen (artikel 6 par 1 f) GDPR):

 • Banker och betalningstjänstleverantörer för betalningsbehandling
 • inkassobyråer
 • Tillverkare för att hantera garantifall
 • Transportföretag, postleverantörer
 • Lagstiftning, domstolar, skiljedomar, revisorer, advokater eller revisorer
 • Försäkring för att lösa eventuella fordringar

Till viss del använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina data. Dessa har valts noggrant och beställts av oss, är bundna till våra instruktioner och inspekteras regelbundet. Dessa tjänsteleverantörer är t.ex. call centra, brevbutiker och tryckerier, datainsamlingsagenturer och datahanteringsföretag, IT-tjänsteleverantörer och service för förstörelse av dataminne. Den rättsliga grunden är artikel 28 GDPR, i den mån dessa tjänsteleverantörer är uppdragsprocessorer.


IV. Vilka rättigheter har jag i avseende till mina data?

Enligt förutsättningarna för artikel 15 GDPR kan du begära information om huruvida och vilka data vi behandlar från dig. Du kan begära rättelse och eventuell fullbordan av dina uppgifter i enlighet med artikel 16 GDPR. Du har rätt att radera dina uppgifter enligt villkoren i artikel 17 GDPR eller att blockera den enligt villkoren i artikel 18 GDPR. Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få dina uppgifter vidarebefordrade från oss på grundval av ett samtycke eller ett kontrakt, förutsatt att behandlingen är automatiserad. Om du önskar och det är tekniskt möjligt kommer vi att överföra denna data till en tredje part. Dina rättigheter kan under vissa förutsättningar vara begränsade eller uteslutna enligt lag. Du har rätt att lämna klagomål för dataskydd hos behörig dataskyddsmyndighet.

Såvitt vi behandlar data för att skydda våra intressen enbart på grundval av art. 6 paragraf 1 f) GDPR, har du rätt av orsaker till följd av din situation, att invända mot hanteringen av dina data. Placera en motsägelse, så vi inte kommer att behandla datan i fråga, om vi inte kan bevisa tvingande och berättigade skäl för bearbetning som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är verkställighet av rättsliga krav.

Dessutom kan du när som helst göra invändningar mot bearbetningen av dina uppgifter för reklamändamål utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtariffen. Du kan välja bort att få skickat e-post annonser när du vill, gratis. Klicka på motsvarande avaktivera länk i slutet av ett sådant e-postmeddelande. Invändningen kan också förklaras med e-post till dataskydd@engelbert-strauss.se eller med tillägg av "Dataskydd" per post till den ovan nämnda adressen under I.

Om du har samtyckt till databehandling har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallelsen påverkar inte bearbetningens laglighet till återkallandet. Återkallande kan förklaras i ett e-postmeddelande till dataskydd@engelbert-strauss.se eller med tillägg av "dataskydd" via post till ovan under I. nämnda adress. Efter återkallelse bearbetas inte data längre. Detta gäller inte om vi är lagligen berättigade eller skyldiga att göra det.Från och med: 24.07.2018