Menyn Produkter
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
Produktjämförelse
sv en

INTEGRITETSPOLICYI. Vem ansvarar för hanteringen och vem kan jag kontakta?

Ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter (nedan: data) är

Engelbert Strauss AB
Valhallavägen 185
115 53 Stockholm

Ytterligare kontaktuppgifter för den hanterande organisation finns i impressum.

Om du har ytterligare frågor angående dataskyddet kan du när som helst skicka information, protester, korrigerings- och raderingsönskemål beträffande dina uppgifter, samt gärna även förslag, via E-Mail till: dataskydd@engelbert-strauss.se eller ett brev till: Engelbert Strauss AB, ”dataskydd”, Valhallavägen 185, 115 53 StockholmII. Vilken databehandling äger rum?


1. Beställningar

Uppgifter som du lämnar till oss under beställningsprocessen (t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadresser, bankuppgifter) används för att uppfylla avtal eller genomföra förhandlingsåtgärder. Vi kan också bearbeta de uppgifter du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj.

Varför hanteras dessa data?

Orderhantering: Vi bearbetar dessa data för ordermottagande, leverans, fakturering, betalningshantering, kundservice, inkasso och om nödvändigt för att upprätthålla eller försvar mot rättsliga anspråk till följd av leveransförhållandet. Den rättsliga grunden är artikel 6. paragraf 1b GDPR. Vid beställning stöds vi av externa tjänsteleverantörer (call center agenturer). Dessa behandlar dina uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och inte till våra egna ändamål. Om fakturor inte betalas trots en upprepad påminnelse, så kommer vi så vitt det är nödvändigt att sända data till inkassobyråer med syfte av inkasso. Rättslig grund är dessutom artikel 6 paragraf 1 f) GDPR.

Leverans av beställda varor: Hanteringen av leveransen av de beställda varorna sker i samarbete med olika transportföretag. Därmed vidarebefordrar vi de uppgifter som krävs för leverans av de beställda varorna till dessa transportföretag. Om du beställer varor från leverantörer från tredje part (inköpta varor) i vår webbshop, skickar vi dina personuppgifter vidare till dem för direkt leverans. Rättslig grund: artikel 6 paragraf 1b GDPR.

Kreditkontroll: I princip har du olika betalningsmöjligheter. Ifall du väljer en osäker betalningsmetod (till exempel köp på faktura) har vi ett berättigat intresse av att skydda oss mot potentiella betalningsinställningar. Till detta ändamål samlar vi vid behov in kreditinformation från Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg före beviljandet av dessa betalningsmetoder. Till detta ändamål tillhandahåller vi de uppgifter som behövs för en kreditkontroll och använder den mottagna informationen för den statistiska sannolikheten för fallissemang och för ett balanserat beslut om orsak, genomförande eller uppsägning av avtalet. Kreditinformationen kan innefatta sannolikhetsvärden (poängvärden), vilka beräknas på grundval av vetenskapliga godkända matematiska och statistiska metoder och införlivas i beräkningen tillsammans med bland annat adressinformation. Dina rättsliga intressen kommer att beaktas i enlighet med lagen. Beroende på ditt poängvärde, beviljar vi dig önskad betalningsmetod. Rättslig grund: artikel 6 para 1 f) GDPR.

Bedrägeribekämpning: De personuppgifter du tillhandahåller kan användas för att verifiera särskilt atypiska ordertransaktioner. Vi har ett berättigat intresse för detta eftersom vi vill undvika betalningsunderlåtning och skydda kunder mot missbruk av sina personuppgifter. Vi bedriver själva bedrägeribekämpningen eller med stöd av externa tjänsteleverantörer. Den senare hanterar dina uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och inte för våra egna ändamål. Rättslig grund: artikel 6 para 1 f) GDPR.

Reklam: Vi behandlar dina uppgifter för att skicka e-postannonsering (Detta inkluderar bland annat nyheter, kampanjer, erbjudanden och undersökningar om kundnöjdhet), förutsatt att du har gett oss din e-postadress när du skickar din beställning och för annonsering. Vi ser till att du får anpassade kataloger utöver huvudkatalogen. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att skicka direktpost till våra kunder, inom det lagligt tillåtna.

Kundrecension: Vi använder också betygsplattformen från Trustpilot A/S (Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Köpenhamn, Danmark, nedan kallad "Trustpilot"). Om du som användare betygsätter oss eller på annat sätt ger feedback via betygsplattformen eller -processen, gäller Trustpilots allmänna affärs- eller användningsvillkor samt dataskyddspolicy.

För att verifiera att de personer som har betygsatt oss faktiskt har använt våra tjänster, överför vi nödvändiga uppgifter från dig (namn, e-postadress och ordernummer eller artikelnummer) till Trustpilot på grundval av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f GDPR.

Vi har med Trustpilot ingått ett avtal om orderhantering, varvid företaget inte betraktas som tredjepart.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Vi får lagra dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla kontraktet. Vi får lagra många av dina uppgifter åtminstone tills kontraktet uppfylls och därefter inom den ordinarie begränsningsperioden. För att hävda eller försvara rättsliga påståenden får vi spara data till utgången av de maximala begränsningsperioderna.


2. Webbshop

När du besöker denna webbplats (inkl. help.engelbert-strauss.se), använder vi din IP-adress, datum och tid för ditt besök, information om din typ av webbläsare, inklusive språkinställningar och vid behov av operativsystemet, adressen till den webbplats från vilken du kom till vår hemsida (hänvisningsadress ) och information om de filer du har åtkomst till. Dessa data överförs automatiskt av din webbläsare till din internetleverantör och denna till oss.

Varför hanteras dessa data?

Vi hanterar dessa data så att du kan ladda vår webbplats, för att analysera och säkerställa säkerheten i våra system, för att optimera vår hemsida och för statistiska ändamål. Vi kan inte tilldela dessa uppgifter till en viss person. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse att se till att vår hemsida visas korrekt på din skärm och att vi kan identifiera och korrigera orsakerna till funktionsfel.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Dessa data lagras i loggfiler i högst 30 dagar. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändigt och krävs inte för ett kontrakt. Att besöka vår webbplats utan att behandla dessa data skulle dock av tekniska skäl inte vara möjlig.

Databehandling genom tredje part

Vi använder ett Content Delivery Network (förkortat CDN) från tjänsteleverantören "Fastly" (Fastly Inc., 475 Brannan St., Suite 300, San Francisco, CA 94107, USA) på vår webbplats. Med hjälp av CDN kan online-innehåll, t.ex. stora mediefiler, grafik eller programskript, levereras snabbare och säkrare via regionalt distribuerade servrar som är anslutna via Internet. Vi använder också en så kallad Web Application Firewall (förkortas WAF) från Fastly för att identifiera och förhindra attacker på vår webbplats så snabbt som möjligt.

I samband med de ovannämnda ändamålen behandlas tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Uppgifterna lagras endast i enskilda fall och under en period på högst 30 dagar. Rättslig grund för denna behandling är art. 6 avs. 1 f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att säkerställa och förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Fastly har också undertecknat EU-US ramverk för dataskydd, som enligt Europeiska kommissionen säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd för dataöverföringar till USA. Fastly behandlar ovannämnda uppgifter på grundval av ett registerföringsavtal, varför Fastly inte anses vara en "tredje part".

Ytterligare information om dataskydd inom Fastly finns på https://www.fastly.com/privacy.


3. Cookies

Vad är cookies?

Cookies (eller kakor) är små filer som innehåller ett identifikationsnummer. Cookies lagras när du besöker vår webbplats (inkl. help.engelbert-strauss.se) på din dator eller mobilenhet. Om du besöker vår webbplats igen kan din dator eller mobilenhet identifieras med detta identifikationsnummer. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra Internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

Vilka typer av cookies använder Engelbert Strauss?

Vi använder följande kategorier av cookies:

Nödvändiga cookies

Vissa funktioner på vår webbplats (inkl. help.engelbert-strauss.se) kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. Dessa funktioner inkluderar till exempel möjlighet att lägga varor i kundvagnen eller logga in på ett kundkonto på vår webbplats.

Funktionella cookies

Funktionella cookies gör att vi kan registrera och spara dina användarinställningar. Detta inkluderar till exempel det språk du valde i menyn, ditt användarnamn etc.

Detta inkluderar även cookies som analyserar våra besökares surfbeteende, varvid till exempel följande information överförs: inmatade söktermer, sidvisningsfrekvens, användning av webbplatsens funktioner, datum och varaktighet för besöket. Behandlingen av dessa besökaruppgifter sker i anonymiserad form. Det är inte längre möjligt att tilldela uppgifterna till besökaren.

Personliga cookies (för analys- och reklamändamål i pseudonymiserad form)

Dessutom använder vi cookies som gör det möjligt att analysera användarens surfbeteende i pseudonymiserad form. Följande information kan till exempel också överföras på detta sätt: inmatade söktermer, sidvisningsfrekvens, användning av webbplatsens funktioner, datum och varaktighet för besöket.

De användaruppgifter som samlas in på detta sätt pseudonymiseras genom tekniska åtgärder. Därför är det inte längre möjligt att tilldela uppgifterna till den anropande användaren. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra uppgifter. De statistiska uppgifter som erhålls på detta sätt hjälper oss att skräddarsy vårt erbjudande efter dina intressen och att mäta hur effektiva våra reklamkampanjer är.

Varför använder Engelbert Strauss kakor?

Vi använder nödvändiga och funktionella cookies för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och användarvänligt och för att möjliggöra, eller underlätta användningen av, vissa funktioner. Vi använder också analys- eller reklamkakor för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats. Genom analyscookies ser vi hur webbplatsen används och kan därmed kontinuerligt optimera vårt erbjudande.

Den rättsliga grunden för användningen av nödvändiga cookies är artikel 6.1 b) GDPR. Nödvändiga cookies krävs för att du ska kunna se vår webbplats och använda grundläggande funktioner. Användningen av funktionella cookies grundar sig på artikel 6.1 f) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att ge dig en användarvänlig upplevelse på vår webbplats och att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Den rättsliga grunden för användningen av analys- och reklamcookies är artikel 6.1 a) i GDPR och artikel 49.1 a) i GDPR. Vi använder dessa endast om du har gett oss ditt samtycke. Detta omfattar även eventuella överföringar till USA i samband med detta. I detta avseende vill vi påpeka att USA inte har en adekvat dataskyddsnivå i den mån som avses i EU:s förordning (EU) 2016/679, särskilt eftersom det finns en risk för att amerikanska myndigheter under vissa rättsliga förhållanden har rätt att få tillgång till dina uppgifter för kontroll- och övervakningssyften utan att det finns tillräckliga rättsmedel.

Hur länge lagras dessa data?

Vissa cookies raderas efter slutet av webbläsarsessionen (så kallade övergående cookies, speciellt session cookies). Andra cookies kvarstår på din enhet och tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (så kallade permanenta cookies). Varaktigheten för lagringen finns i översikten i cookieinställningarna i din webbläsare.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter? Hur kan jag förhindra att cookies används?

Det finns i princip ingen skyldighet att använda kakor. Du kan ändra användningen av cookies när som helst med följande inställningar:

Inställningar

Vi vill dock påpeka att funktionen på vår webbplats kan begränsas om du väljer bort cookies.

Du kan också förhindra placeringen av cookies genom att ställa in din webbläsare. Du måste göra inställningarna separat för varje webbläsare och för varje enhet som du använder. Dessutom kan redan satta cookies tas bort när som helst via en webbläsare eller andra program.


4. Webbsideanalys / Online reklam

Google Analytics

Vi använder Google Analytics. Detta är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Därigenom skapas pseudonyma användarprofiler av besökare på vår hemsida. Google använder permanenta cookies (se II.3.2). Informationen som genereras av cookien om din användning av vår webbplats behandlas av Google i USA. Denna information är den som anges i II.3.1 ovan nämnda data. Google behandlar också sökordet som används för att hitta vår webbplats via en sökmotor. Vi använder Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Din IP-adress kommer att avkortas av Google inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till USA och då endast anonymiserad. Mer information om Google Analytics finns på följande Google-webbplats:

support.google.com/analytics/answer/6004245.

Varför hanteras dessa data?

Uppgifterna behandlas för marknadsundersökningar och behovsbaserad design av vår hemsida. Google behandlar dessa uppgifter på våra vägnar för att utvärdera användningen av vår webbplats och sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats. Behandlingen är baserad på ditt samtycke. Den rättsliga grunden för A/B-testning och lagrad personalisering är artikel 6, punkt 1 a) GDPR.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Uppgifterna sparas i högst 14 månader. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändigt och krävs inte för ett avtal med oss. Du kan förhindra lagring av cookies och därmed användningen av Google Analytics genom inställningar på din webbläsare (se II.3.2). Du kan också förhindra bearbetning av data som genereras av kakan genom att hämta och installera plugin-programmet som är tillgängligt på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Universal Analytics

På den här webbplatsen används även Google Analytics (se "Google Analytics" ovan) för en enhetsövergripande surfanalys av webbsidans besökare, som utförs via ett användarnamn/ID. Du kan inaktivera enhetsövergripande analysen av din användning via dina inställningar (se Avsnitt II.3 ovan).

Google Ads (Google Adwords)

Vi använder Google Ads-tjänsterna Google Ads Conversion och Google Ads Remarketing. Dessa är marknadsföringstjänster online från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Informationen som genereras av de här tjänsterna om din användning av vår webbplats hanteras av Google i USA.

Google Ads-omvandling

Vi använder onlinemarknadsföringstjänsten Google Ads för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbplatser etc.) så att de kan visas för användare som har ett förmodat intresse för våra produkter. Med hjälp av onlinemarknadsföringstjänsten ""Google Ads Conversion"" beräknar vi det anonyma antalet användare som klickade på vår annons i Googles annonsnätverk, som vidarebefordras till en sida där en så kallad konverteringsspårningstagg är inställd och får därmed information om konverteringen av våra annonser för att kunna avgöra hur framgångsrika våra reklamåtgärder är.

Det görs genom att skapa en pseudonym användarprofil som lagras i en permanent cookie. Användarna själva kan vi inte identifiera. Vi får endast den statistiska utvärderingen, med vilken vi kan se hur effektiva de enskilda reklamåtgärderna som används är.

Google Ads-remarketing

Vi använder också Google Ads-remarketing. Denna funktion gör det möjligt att presentera vår webbplats för våra användare med annonser som motsvarar deras intressen på andra webbplatser i Googles annonsnätverk. Detta görs med hjälp av en cookie, med vars hjälp användarens interaktion på vår webbplats utvärderas, t.ex. vilka produkter användaren är intresserad av, för att visa användaren relevant reklam på andra webbplatser efter att ha besökt vår webbplats. De cookies som används till detta ändamål används för att identifiera en webbläsare, men inte för att identifiera en person.

Varför behandlas dessa uppgifter?

Uppgifterna behandlas för marknadsundersökningar och den behovsbaserade utformningen av vår webbplats och våra annonser. Google behandlar dessa uppgifter för oss för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera våra annonser enligt våra kunders behov. Till detta ändamål gjordes ett orderhanteringsavtal med Google. Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke enligt art. 6 paragraf 1 S. 1 lit. a) och art 49 paragraf 1 S. 1 lit. a) GDPR, som du kan återkalla när som helst med verkan för framtiden.

Hur länge kommer dessa data att lagras? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Uppgifterna lagras i högst 367 dagar. Tillhandahållandet av dessa uppgifter krävs inte och är inte nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Du kan förhindra lagring av kakor och därmed användning av Google Ads-omvandling och Google Ads-ommarknadsföring genom dina inställningar (se ovan, avsnitt II.3) eller alternativt via dina webbläsarinställningar. Du kan också förhindra bearbetning av data som genereras av kakan genom att ladda ner och installera plugin-programmet som finns tillgängligt under följande länk: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Ytterligare information om dataskydd hos Google finns på google.com/intl/de/policies/privacy und services.google.com/sitestats/de.html.

Piwik PRO

Vi använder också webbanalystjänsten Piwik PRO som tillhandahålls av Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin (nedan "Piwik PRO"). Därvid sätts cookies som vi använder bl.a. för att analysera ditt användarbeteende.

Med Piwik PRO utvärderar vi information om dina besök på vår webbplats (t.ex. sekvens av besökta delsidor) för analysändamål för att förstå hur besökare använder vår webbplats. Syftet är att analysera klickbeteendet hos besökarna på vår webbplats så att vi ständigt kan anpassa vår webbplats till dina behov och förbättra den för dig.

Rättslig grund är art. 6 avs. 1 f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att kunna mäta räckvidden i den utsträckning som beskrivs ovan.

De uppgifter som Piwik PRO samlar in lagras av oss i högst 25 månader. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte obligatoriskt och krävs inte för användningen av vår webbplats. Du kan avaktivera webbanalystjänsten Piwik PRO genom att ändra dina inställningar (se avsnitt II.3 ovan).

Piwik PRO hanterar dina uppgifter för vår räkning. För detta ändamål har vi ingått ett registerföringsavtal med Piwik PRO GmbH, varvid Piwik PRO inte betraktas som en "tredje part". Dina uppgifter behandlas endast inom EU/EES. Dataöverföring till tredje land utanför EU och EES sker inte.

För mer information om Piwik PRO:s dataskydd, se https://piwikpro.se/privacy-policy/.

A/B-testning

Vi använder programvara från SAS AB Tasty, 3 impasse de la Planchette, 75003 Paris. Denna möjliggör så kallade A/B-tester och webbpersonaliseringar. Detta kan användas för att analysera hur användarna navigerar på respektive webbplatser. Så vi kan regelbundet förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

För denna utvärderingen lagras cookies (se II.3.2) och spårningspixlar (osynlig grafik som laddas när webbplatsen hämtas) på din dator. Innan analyserna utförs, behandlas IP-adresserna i förkortad form, så att direkt personlig referens kan uteslutas. IP-adressen från din webbläsare kommer inte att slås samman med annan data som samlas in av oss.

Varför hanteras dessa data?

Syftet med behandlingen är optimeringen av vår hemsida. Den rättsliga grunden för A/B-testning och efterlagrad personalisering är artikel 6 paragraf 1 a) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att anpassa vår hemsida till användarnas behov av webbplatsen och använda resultaten för intern marknadsundersökning.

Hur länge kommer dessa data att lagras? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Uppgifterna lagras i högst 13 månader. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte obligatoriskt och krävs inte för ett kontrakt med oss. Du kan förhindra utvärderingen med dina inställningar (se avsnitt II.3 ovan). Om du förhindrar lagring av kakor vill vi påpeka att du kanske inte kan använda vår webbplats till fullo. Du kan förhindra lagring av kakor även med inställningarna i din webbläsare.


5. YouTube

Som en del av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 s. 1 lit. f) GDPR har vi integrerat YouTube-videor i vår webbplats, vilka är lagrade på www.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår hemsida. Integrationen (plug-in) används för att göra vår webbplats mer attraktiv.

Dessa videor är integrerade på vår hemsida på ett sådant sätt att inställningen av YouTube-cookies blockeras, tills det görs ett aktivt klick på uppspelningen. Genom att klicka på uppspelningsknappen ger du ditt samtycke till att YouTube placerar cookies på den enhet du använder. Dessa cookies kan användas för att analysera användningsmönster för marknadsundersökningar och marknadsföringsändamål.

YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du på vår webbplats anropar en sida som har en sådan plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar och plugin visas. Detta berättar för YouTube-servern att du har besökt vår webbplats. Om du är inloggad som YouTube-medlem, kommer YouTube att tilldela denna information till ditt personliga användarkonto. Vid användning av plugin som t.ex. när du klickar på startknappen för en video tilldelas denna information också ditt användarkonto. Du kan förhindra denna tilldelning om du loggar ut från ditt YouTube-användarkonto och andra användarkonton från företagen YouTube LLC och Google Inc. och raderar motsvarande cookies från företagen innan du använder vår webbplats.

Uppgifterna som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en server i USA och lagras där. Om data överförs till USA baseras dataöverföringen på förekomsten av standardavtalsklausuler.

Mer information om databehandling och information om dataskydd genom YouTube (Google) finns på google.de/intl/de/policies/privacy/.

Du hittar mer information om användningen av cookies genom YouTube i Googles cookiepolicy på policies.google.com/technologies/types.


6. Skapa ett kundkonto

I vår webbshop kan du skapa ett kundkonto för framtida beställningar ("Registrera" - Beställa och skapa ett konto).

Varför hanteras dessa data?

Dina kunddata behandlas för att förenkla och påskynda framtida beställningar. Du kan registrera dig med din åtkomstdata i webbshopen efter registreringen. Om du loggar in som en registrerad kund, skickas din åtkomstdata till oss för att verifiera din identitet. När du har loggat in med åtkomstdata kommer dina lagrade kunddata att tas över för en ny order. I annat fall gäller II.1. i enlighet därmed.

Vi får behandla de uppgifter som lämnas av dig på grundval av artikel 6 para 1 b) i GDPR, om detta är nödvändigt för att ett kontrakt ska kunna fullföljas eller för genomförandet av förhandlingsåtgärder. För övrigt gäller avsnitt II.1. Dessutom kan vi behandla data som du frivilligt har gett oss vid registrering enligt artikel 6 paragraf 1 a) GDPR, om du har samtyckt till denna bearbetning.

Hur länge lagras dessa data? Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Data som registrerades under registrering raderas så fort du raderar ditt kundkonto. Om du inte har loggat in mer än 2 år efter din senaste order kommer din registrering att raderas. Möjligtvis är vi enligt II.1. berättigade till längre lagring. Tillhandahållande av personuppgifter genom registrering är inte obligatorisk enligt lag eller kontrakt.


7. Kontaktformulär och e-postkontakt

Vi hanterar den data som du har matat in i vårt kontaktformulär eller skickat oss via e-post så att vi kan hantera och svara på din förfrågan.

Vi får hantera data som du anger i vårt kontaktformulär i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a) GDPR, förutsatt att du har samtyckt till denna bearbetning. Om du i fältet ”Meddelande” anger känslig information som innehåller särskilda kategorier av data (till exempel ursprung, politisk eller religiös övertygelse, fackförening, hälso- eller sexuell information) så godkänner du bearbetningen av sådan information. Om du ger oss uppgifter via e-post, är den rättsliga grunden artikel 6 paragraf 1 f) GDPR. Om du också är vår kund är art 6 para 1 b) GDPR också den rättsliga grunden.

Dessa uppgifter kommer att raderas senast 12 månader efter mottagandet av din förfrågan, såvida inte vi har rätt till eller skyldighet längre lagring på grund av lagbestämmelser i samband med artikel 6 para 1 c) GDPR. Om du samtidigt är vår kund, gäller lagringsperioderna i avsnitt II.1.

Tillhandahållandet av dessa uppgifter är inte nödvändig och är inte nödvändig för ett avtal. Men med hjälp av kontaktformuläret krävs att du anger en e-postadress, annars kommer vi inte att kunna svara. Om du lämnar ytterligare uppgifter görs detta frivilligt.


8. Reklam

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka e-postannonsering (detta inkluderar bland annat nyheter, kampanjer, erbjudanden och undersökningar om kundnöjdhet), förutsatt att du har gett oss din e-postadress när du skickar din beställning och för annonsering. Vi ser till att du får anpassade kataloger utöver huvudkatalogen. Den rättsliga grunden är artikel 6 para 1 f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att skicka direktpost till våra kunder, inom det lagligt tillåtna.

Du kan när som helst invända mot användningen av dina uppgifter för direkt marknadsföring utan att medföra några kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtarifen. Du kan meddela denna invändning till dataskydd@engelbert-strauss.se eller per post med tillägget "Dataskydd" till


Engelbert Strauss AB
Valhallavägen 185
115 53 Stockholm

Om du lämnar in invändningar eller återkallar något samtycke du kan ha gett för vissa annonseringsåtgärder kommer dina data att blockeras eller raderas för vidare behandling för reklamändamål.


9. Nyhetsbrev

Du har möjlighet att prenumerera på ett gratis e-post nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet på vår hemsida skickas e-postadressen som anges i inmatningsrutan till oss. Dessutom har du möjlighet att få skräddarsydda, personliga e-post nyhetsbrev från oss. Det senare skapas på grundval av de uppgifter du ger oss för detta ändamål via inmatningsrutan som tillhandahålls för detta ändamål.

Varför bearbetas mina data?

Vi behandlar din e-postadress för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev. Efter beställning av e-postnyhetsbrevet får du ett mail från oss med en länk för att verifiera din e-postadress. När du har bekräftat din e-postadress kan du ange ytterligare data via en separat inmatningsmask. Vi bearbetar de uppgifter som anges här för att skapa individuellt skräddarsydda, personliga och branschspecifika nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke, som du har gett oss med beställningen av nyhetsbrevet eller vid beställning av ett personligt nyhetsbrev (art. 6 mom. 1 a) GDPR). Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är art. 6 parag. 1 f) GDPR.

Hur kan jag avregistrera mig från nyhetsbrevet? Hur länge lagras data?

Om du inte längre vill få nyhetsbrevet i framtiden så kan ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet återkallas när som helst genom att följa avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller på vårt avregistreringsformulär i webbutiken under "Nyhetsbrev" (mer information om ångerrätt se IV.).

Dina uppgifter som du angav under beställningen av nyhetsbrevet kommer att tas bort inom en kort tid efter att du drar tillbaka ditt medgivande eller prenumerationen på nyhetsbrevet. Om du är vår kund samtidigt, gäller de lagringsperioder som anges ovan under punkt II.1.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Vårt nyhetsbrev är ett frivilligt erbjudande. Om du skickar ditt e-postbrev behöver du din e-postadress. Om du vill ha ett skräddarsytt, personligt nyhetsbrev krävs andra personuppgifter (till exempel, yrke/ bransch för att skapa ett branschspecifikt nyhetsbrev, namn för personligt tilltal och adress för branschspecifika kampanjer i din arbetsmiljö).10. Förebyggande av bedrägeri

För att säkra beställningsprocessen använder vi de data som tillhandahålls för att kontrollera om det finns några avvikelser i den. Vi har ett legitimt intresse eftersom vi skulle vilja skydda kunder emot missbruk av sina kunduppgifter. Den rättsliga grunden är artikel 6, punkt 1 f) GDPR.

Vid beställning i vår onlinebutik ingår data om kontraktshantering (t.ex. namn, postadress, e-postadress, leveransadress, betalningsmetod och bankinformation) och användningsdata för besök av vår webbplats (t.ex. start, slut och omfattande användarinformation) med en cookie och/eller ett besökar-ID. Dessa kan var och en innehålla data från de slutanordningar som används vid besök på webbplatsen och kann erkännas med en viss sannolikhet vid efterföljande besök. Behandlingen görs i syfte att skydda ditt kundkonto, webbplatserna du besöker och de tjänster du använder på vår webbplats mot bedrägligt och missbrukande beteende (t.ex. mot överföring av användarkonton, automatiskt skapande av falska användarkonton eller användning av stulna identiteter eller betalningsinformation).

Om det finns misstankar om bedrägeri eller missbruk, kontrollerar en anställd på vårt företag utvärderingen och underliggande bevis. Om ett kontrakt avslås får du ett meddelande. De väsentliga skälen till beslutet kommer också att ges till dig på begäran. Du får uttrycka din synpunkt, varefter beslutet kommer att kontrolleras igen av en anställd.

Vi utför förebyggande av bedrägerier själva eller med stöd av externa tjänsteleverantörer. Den senare behandlar dina uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och inte för egna syften. Åtgärderna för att säkra beställningsprocesser i onlinebutiken utförs av infoscore Tracking Solutions GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, die infoscore Profile Tracking GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, die infoscore Tracking Technology GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf såsom datacenter-tjänsteleverantörer, som har fått uppdrag att lagra informationen.

Uppgifterna som behandlas i dessa sammanhang raderas automatiskt efter fem månader.

Du har möjligheten att när som helst invända mot bearbetningen av dina uppgifter som anges ovan, t.ex. via e-post till dataskydd@engelbert-strauss.se eller med tillägget ”dataskydd” via post till


Engelbert Strauss AB
Valhallavägen 185
115 53 Stockholm

(se härtill även nummer IV.).III. Kommer min data delas med tredje part?

Om det är nödvändigt kommer några av dina data att föras vidare till följande mottagare, om det är nödvändigt för att uppfylla kontraktet (art. 6 par. 1 b) GDPR) om vi är skyldiga till det enligt lag (6 par.1 art c) GDPR) eller om det krävs för att skydda våra legitima Intressen (artikel 6 par 1 f) GDPR):

  • Banker och betalningstjänstleverantörer för betalningsbehandling
  • inkassobyråer
  • Tillverkare för att hantera garantifall
  • Transportföretag, postleverantörer
  • Lagstiftning, domstolar, skiljedomar, revisorer, advokater eller revisorer
  • Försäkring för att lösa eventuella fordringar

Till viss del använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina data. Dessa har valts noggrant och beställts av oss, är bundna till våra instruktioner och inspekteras regelbundet. Dessa tjänsteleverantörer är t.ex. call centra, brevbutiker och tryckerier, datainsamlingsagenturer och datahanteringsföretag, IT-tjänsteleverantörer och service för förstörelse av dataminne. Den rättsliga grunden är artikel 28 GDPR, i den mån dessa tjänsteleverantörer är uppdragsprocessorer.


IV. Vilka rättigheter har jag i avseende till mina data?

Enligt förutsättningarna för artikel 15 GDPR kan du begära information om huruvida och vilka data vi behandlar från dig. Du kan begära rättelse och eventuell fullbordan av dina uppgifter i enlighet med artikel 16 GDPR. Du har rätt att radera dina uppgifter enligt villkoren i artikel 17 GDPR eller att blockera den enligt villkoren i artikel 18 GDPR. Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få dina uppgifter vidarebefordrade från oss på grundval av ett samtycke eller ett kontrakt, förutsatt att behandlingen är automatiserad. Om du önskar och det är tekniskt möjligt kommer vi att överföra denna data till en tredje part. Dina rättigheter kan under vissa förutsättningar vara begränsade eller uteslutna enligt lag. Du har rätt att lämna klagomål för dataskydd hos behörig dataskyddsmyndighet.

Såvitt vi behandlar data för att skydda våra intressen enbart på grundval av art. 6 paragraf 1 f) GDPR, har du rätt av orsaker till följd av din situation, att invända mot hanteringen av dina data. Placera en motsägelse, så vi inte kommer att behandla datan i fråga, om vi inte kan bevisa tvingande och berättigade skäl för bearbetning som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är verkställighet av rättsliga krav.

Dessutom kan du när som helst göra invändningar mot bearbetningen av dina uppgifter för reklamändamål utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtariffen. Du kan välja bort att få skickat e-post annonser när du vill, gratis. Klicka på motsvarande avaktivera länk i slutet av ett sådant e-postmeddelande. Invändningen kan också förklaras med e-post till dataskydd@engelbert-strauss.se eller med tillägg av "Dataskydd" per post till den ovan nämnda adressen under I.

Om du har samtyckt till databehandling har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallelsen påverkar inte bearbetningens laglighet till återkallandet. Återkallande kan förklaras i ett e-postmeddelande till dataskydd@engelbert-strauss.se eller med tillägg av "dataskydd" via post till ovan under I. nämnda adress. Efter återkallelse bearbetas inte data längre. Detta gäller inte om vi är lagligen berättigade eller skyldiga att göra det.Engelbert Strauss AB

Tel
040 694 90 01
Fax
040 694 90 04

Språkval

sv en
Summan av alla priser plus fraktavgifter vid beställning under 1 250,00 kr i varuvärde.
Summan av alla priser exklusive moms plus fraktavgifter vid beställning under 1 000,00 kr i varuvärde.