Menyn Produkter
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
Produktjämförelse
sv en
Engelbert Strauss

Hållbarhet


för oss betyder det att förena sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i harmoni.
Vi tar ansvar, inte bara för vår verksamhet, utan också för människorna och miljön.
Detta är viktigt och en hjärtefråga för oss som märkestillverkare och i synnerhet som familjeföretag, och vi anser det vara en förutsättning för långsiktig framgång.

Din kontakt vid frågor: varaktighet@engelbert-strauss.se

I fokus


VÅRT NYA CAMPUS UTE PÅ RISFÄLTET

Långsiktig framgång kräver hållbart tänkande och handlande: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi är mycket stolta och glada över den positiva utvecklingen av vårt företag. Detta är till stor del tack vare våra medarbetare i verksamheten. Viktigt att komma ihåg: människorna som tillverkar våra produkter. Här har Bangladesh en särskild betydelse för Engelbert ...

Första professuren för hållbarhet och textilinnovation

Campuset på risfältet i Chattogram är nära kopplat till ett universitetssamarbete som Strauss inledde tillsammans med Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Bangladesh har potential att vidareutveckla textilsektorn mot mer komplexa produkter med högre värdeskapande som också bidrar till landets ekonomiska utveckling. Vårt mål: En fortlöpande utveckling av kompetenser inom "socialt ansvar", "miljöskydd" och "tekniska innovationer" i landet. ...

Produktion

Pro­duktion

Vi tillverkar våra produkter i mer än 25 länder över hela världen - i Europa, Afrika och främst Asien. För alla befintliga och särskilt för nya produktionsländer undersöker vi i vilken utsträckning mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras. Vi tar hänsyn till granskningar av länder, och utbyter idéer med intressenter eller andra märkestillverkare. Baserat på denna information väger vi noggrant riskerna och möjligheterna med produktion i varje land. Oavsett produktionsort är ett långsiktigt och förtroendebaserat samarbete med våra partnerföretag viktigt för oss. Vi har en långvarig relation med många av våra affärspartners. Vi har samarbetat med ca 70 procent av de drygt 100 företagen i sex år eller längre. Vi publicerar en översikt över alla syföretag med namn och adresser på Fair Wear Foundations webbplats www.fairwear.org Vi tillverkar de allra flesta av våra produkter i partnerfabriker i Asien. Många av våra partnerföretag där har specifik expertis och teknik ...
I samarbete med organisationen Don Bosco Mission har Engelbert Strauss byggt en skola i nordvästra Bangladesh. Den invigdes officiellt i februari 2024 i närvaro av VD Steffen Strauss, en delegation från Tyskland och dr Nelson Penedo, verkställande direktör för Don Bosco Mission i Bonn. Det långsiktiga målet med projektet är att ge barn och ungdomar i Joypurhat ...

Produkter


Högsta kvalitetskrav

Förutom funktion och design omfattar det vi förstår med begreppet produktkvalitet aspekter som säkerhet, miljövänlighet och rättvisa. Därför ställer vi höga krav på dessa aspekter när vi utvecklar våra kollektioner och sammanställer vårt sortiment. Inom ramen för den fortlöpande optimeringen av vår produkter är vi dessutom ständigt på jakt efter material som är tillverkade på ett ännu hållbarare sätt.

Hållbarhet på produktnivå är nära kopplat till våra produkters livslängd. Våra arbetskläder är robusta och kan bäras under lång tid. När vi utvecklar nya produkter tar vi hänsyn till livslängden som ett viktigt krav genom lämplig produktdesign. Även när vi optimerar befintliga produkter gör vi allt vi kan - ibland över avdelningsgränserna och tillsammans med externa partners - för att säkerställa ...

Produkter

bluesign® system

bluesign® system avser produktsäkerhet, men också miljöskydd och arbetssäkerhet i hela textilproduktionskedjan. I stället för att endast slutprodukten kontrolleras, föreskriver bluesign® system att komponenterna och metoderna som används testas redan på förhand. På detta sätt utesluter man redan i första ...

Produkter

ekologisk bomull

Några av våra bomullsplagg är tillverkade av ekologisk bomull. Vid odling av ekologisk bomull är det, till skillnad från konventionell bomullsodling, förbjudet att använda kemiska bekämpnings- och gödningsmedel. Tack vare den naturliga gödningen och den högre humushalten som blir följden kan marken lagra mer vatten och CO₂. Risken för erosion ...

Produkter

Botanica

Våra första helt biologiskt nedbrytbara arbetskläder

e.s.botanica är tillverkad av bananfibrer, ekologisk bomull och bambu och är 100 procent biologiskt nedbrytbar. Färgämnena är också helt naturliga. Här använder vi biprodukter från lantbruket vilka annars skulle ha kastats. Delar av rödbetor, nötskal och blad får på så sätt ett nytt liv och ger ...

Produkter

RE/WEAR TC®

Som en av de första tillverkarna på marknaden erbjuder vi arbetskläder av återvunnen polyester. Polyester, som är ett syntetiskt material tillverkat av den begränsade naturresursen mineralolja, kan återvinnas och sedan återanvändas på många olika sätt. Tack vare den återvunna polyestern behöver vi inte använda nya råmaterial och producerar ...
Vi kräver högsta kvalitet av våra produkter – också när det gäller de ingående ämnena. I engelbert strauss Restricted Substances List (RSL) har vi definierat vilka standarder våra produktionspartners måste tillämpa när det gäller skadliga substanser. Förteckningen omfattar lagstadgade krav såsom REACH och standarder som OEKO-TEX® Standard 100 och är dessutom i ...

Produktion


Partnersamarbete

Vi tillverkar våra produkter såväl i Europa som i Asien och Afrika - beroende på produktkategori och specialisering hos våra partnerföretag. I dessa erbjuder vi tusentals människor sysselsättning med framtidsperspektiv. Med många produktionspartners har vi ett långvarigt och förtroendefullt samarbete. Produktionsanläggningarna befinner sig ofta i regioner där textil- och skoindustrin, vid sidan av lantbruket, utgör en av de största inkomstkällorna.

Vi är noggranna när vi väljer våra internationella partners och leverantörer. En god och mänsklig arbetsmiljö i produktionsföretagen samt en miljövänlig verksamhet är grundläggande krav.

VÅRT NYA CAMPUS UTE PÅ RISFÄLTET

Långsiktig framgång kräver hållbart tänkande och handlande: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi är mycket stolta och glada över den positiva utvecklingen av vårt företag. Detta är till stor del tack vare våra medarbetare i verksamheten. Viktigt att komma ihåg: människorna som tillverkar våra produkter. Här har Bangladesh en särskild betydelse för Engelbert Strauss. Under årens lopp har det ...

Produktion

Pro­duktion

Vi tillverkar våra produkter i mer än 25 länder över hela världen - i Europa, Afrika och främst Asien. För alla befintliga och särskilt för nya produktionsländer undersöker vi i vilken utsträckning mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras. Vi tar hänsyn till granskningar av ...

Produktion

social­rapport

Det är viktigt för oss att erbjuda en rättvis och säker arbetsmiljö för de anställda på våra produktionsanläggningar. Vi visar vårt engagemang för detta varje år i vår socialrapport. Vi står upp för mänskliga rättigheter, rättvisa löner och reglerad arbetstid i våra partnerföretag - genom regelbunden auditering, rådgivning och fortbildning ...

Produktion

TYSKLAND

År 2020 öppnades Strauss CI Factory i Schlüchtern, i närheten av vårt huvudkontor. Som mest hanterar det nya logistikcentret upp till 50 000 paket från vår CI Factory på väg till kunder över hela Europa. Genom att koppla ihop den senaste logistiken med produktionsprocessen skapar företaget nya ...

Produktion

Code of Conduct

Mänsklighet är för oss en viktig företagsvärdering och en grund för ett framgångsrikt samarbete. Vi är också övertygade om att vi endast genom att behandla naturen och dess resurser skonsamt kan uppnå varaktig framgång för vårt företag Engelbert Strauss samt för alla involverade produktionspartner och leverantörer. Vår ståndpunkt beträffande ...

Produktion

Vidare­utveckling

Vi ställer höga krav på våra produktionspartner avseende socialstandarder och miljöskydd. Därför väljer vi våra affärspartners noggrant och hjälper våra befintliga partners att vidareutvecklas mot våra krav. ...
Sedan 2016 är vi medlem i Fair Wear Foundation (FWF). FWF är en oberoende välgörenhetsorganisation, som samarbetar med företag och fabriker, för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin. Detta multi-stakeholder-initiative stöds av företagssammanslutningar, fackföreningar och icke-statliga organisationer. ...

Miljö


Miljömedvetenhet i alla delar av företaget

Speciellt med tanke på att vi är ett familjeföretag vill vi ge samma levnadsförhållanden och de resurser som står oss till förfogande i arv till kommande generationer. Detta engagemang för naturen anser vi vara ett ständigt och självklart ansvar som företagare. Ända från det noggranna valet av råvaror och tillverkningsmaterial, själva tillverkningsprocessen och fram till logistik och bortskaffning av förpackningar förverkligar vi steg för steg nya miljövänliga metoder och idéer.

Klimatskyddsprojekt i Nordhessen

Engelbert Strauss vill engagera sig ännu mer i klimatskyddet. Familjeföretaget, som drivs i fjärde generationen, samarbetar med den ”tyska federala skogsmyndigheten” (Bundesforst) och bevarar 1 000 bokar och ekar som är mer än hundra år gamla. Engelbert Strauss-skogen täcker en yta på 250 hektar och binder det årliga CO2-klimatavtrycket från cirka 5 500 tyska medborgare. ...

Miljö

Klimat­skydd

Vårt bidrag till klimatskyddet är speciellt viktigt för oss som märkestillverkare. Klimatskydd betyder för oss i första hand att förhindra att CO₂ över huvud taget uppstår, därefter att minska utsläppen eller att kompensera för dem. I huvudsak försöker vi finna klimatvänligare alternativ när det ...
Sparsam och effektiv användning av naturresurserna är en nödvändig förutsättning för engelbert strauss' verksamhet. Vi förväntar vi oss också av våra internationella produktionspartners en ständig optimering och integration av miljöaspekterna i produktutvecklingen. Läs mer om detta i avsnittet ...

Miljö

Klimat­skydd

Vårt bidrag till klimatskyddet är speciellt viktigt för oss som märkestillverkare. Klimatskydd betyder för oss i första hand att förhindra att CO₂ över huvud taget uppstår, därefter att minska utsläppen eller att kompensera för dem. I huvudsak försöker vi finna klimatvänligare alternativ när det ...

Miljö

Djur­skydd

Vi på engelbert strauss är medvetna om vårt ansvar att skydda djuren i vårt verksamhetsområde och strävar efter respektfull hantering av dem. När ...

Samhälle


Engagemang både lokalt och globalt

Utöver vår företagsverksamhet vill vi gärna ge ett meningsfullt bidrag till samhällets bästa. Vi har beslutat oss för att fokusera vårt samhällsengagemang på utbildningsarbete i utvecklings- och nyligen industrialiserade länder: i synnerhet på de platser där vi har fabriker vill vi göra det lättare för barnen att få tillgång till utbildning, t.ex. genom att bygga skollokaler eller tillhandahålla läromedel. De finansiella medel som krävs för detta tas inte från någon fastställd årsbudget, utan vi bestämmer hur många projekt vi vill stödja utifrån vår egen bedömning och personliga övertygelse.

Första professuren för hållbarhet och textilinnovation

Campuset på risfältet i Chattogram är nära kopplat till ett universitetssamarbete som Strauss inledde tillsammans med Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Bangladesh har potential att vidareutveckla textilsektorn mot mer komplexa produkter med högre värdeskapande som också bidrar till landets ekonomiska utveckling. Vårt mål: En fortlöpande utveckling av kompetenser inom "socialt ...
Engelbert Strauss' sociala engagemang fokuserar på utbildningsprojekt. En av dessa är främjandet av nätverket "antonius - together human" i Fulda, Hessen. antonius är en stiftelse som på ett hållbart sätt engagerar sig för bättre start- och levnadsvillkor för personer med funktionshinder. För att ...

Samhälle

Laos

Engelbert Strauss stödde uppförandet av en ny högstadieskola nära produktionsanläggningen i Laos. Skolprojektet initierades av organisationen "Angels for Children". Angels for Children (AfC) stöder barn i Laos i deras skolutbildning och organiserar byggande och underhåll av skolanläggningar. Under ...
I samarbete med organisationen Don Bosco Mission har Engelbert Strauss byggt en skola i nordvästra Bangladesh. Den invigdes officiellt i februari 2024 i närvaro av VD Steffen Strauss, en delegation från Tyskland och dr Nelson Penedo, verkställande direktör för Don Bosco Mission i Bonn. Det ...

Samhälle

Amazon

Som en del av en privat donation från familjen Strauss stöttade Engelbert Strauss i samarbete med TARGET e.V. byggandet av ett hälsostationen djupt ...

Engelbert Strauss AB

Tel
040 694 90 01
Fax
040 694 90 04

Språkval

sv en
Summan av alla priser plus fraktavgifter vid beställning under 1 250,00 kr i varuvärde.
Summan av alla priser exklusive moms plus fraktavgifter vid beställning under 1 000,00 kr i varuvärde.