Menyn Produkter
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
Produktjämförelse
sv en

Information om annullering


Ångerrätt:

Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar utan att behöva ange orsak. Fristen börjar gälla från och med den dag då kunden tar emot den sista beställda varan. För att utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss om att du vill säga upp köpeavtalet per post, fax eller e-post. Företagets kontaktuppgifter är

Engelbert Strauss AB
Box U-279
202 29 Malmö
tfn: 040 6949001, fax.: 040 6949004, info@engelbert-strauss.se

Du kan använda bifogade ångerblankett, men detta är dock inget krav. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt i väg meddelandet om att du vill utnyttja din ångerrätt innan fristen har gått ut


Om du utnyttjar din ångerrätt :

Om du ångrar ditt köp ska du skicka tillbaka varan till oss. Vi kommer att återbetala alla belopp som du har betalat in till oss, inklusive leveransavgifter (med undantag av de extra axgifter som tillkommer om du väljer ett annat leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet som vi erbjuder). Återbetalning kommer att ske omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag vi tar emot meddelandet om att du ångrar ditt köp. Återbetalning sker på samma sätt som du betalade med, såvida inget annat avtalats uttryckligen. Vi tar inte ut några avgifter vid återbetalning. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills vi har mottagit den returnerade varan. Varan ska returneras senast inom 14 dagar från den dag då vi tar emot meddelandet om att du ångrar ditt köp. Fristen ska anses ha iakttagits om du skickar iväg varan innan denna tid har gått ut. Vi står för returneringskostnaderna.

Kunden ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion.


Undantag från ångerrätten :

Ångerrätten gäller inte för varor som inte är förfabricerade och där kunden haft ett avgörande inflytande på tillverkningen, och inte heller för varor som tydligt är anpassade till kundens personliga behov (t.ex. varor med emblem, broderi, företagsloggor, tryck och liknande). Undantagna från ångerrätten är även varor som är förseglade vid leverans och som inte kan returneras när förseglingen brutits av skäl som har att göra med hälsoskydd eller hygien.


Förlaga ångerblankett :

(Fyll i följande blankett och skicka den till oss om du vill ångra ditt köp)

 • An
  Engelbert Strauss AB
  Box U-279
  202 29 Malmö
  tfn: 040 6949001
  Fax: 040 6949004
  E-post: info@engelbert-strauss.se
 • Härmed ångrar jag/vi (*) köpet att följande varor (*)/tjänster (*)
 • Beställt den (*)/mottaget den (*)
 • Kundens(-ernas) namn
 • Kundens(-ernas) adress
 • Kundens(-ernas) namnskrift (endast om meddelandet lämnas på papper)
 • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt


Engelbert Strauss AB

Tel
040 694 90 01
Fax
040 694 90 04

Språkval

sv en
Summan av alla priser plus fraktavgifter vid beställning under 1 250,00 kr i varuvärde.
Summan av alla priser exklusive moms plus fraktavgifter vid beställning under 1 000,00 kr i varuvärde.