Hållbarhet

- för oss betyder det att förena sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i harmoni. Vi tar ansvar, inte bara för vår verksamhet, utan också för människorna och miljön. Detta är viktigt och en hjärtefråga för oss som märkestillverkare och i synnerhet som familjeföretag, och vi anser det vara en förutsättning för långsiktig framgång.

Resultaten av vårt arbete för bra arbetsvillkor i tillverkningen återfinns i vår

socialrapport

Din kontakt vid frågor:
varaktighet@engelbert-strauss.se

PRODUKTER
Säkerhet, miljövänlighet och rättvisa är viktiga aspekter av vår uppfattning av produktkvalitet. Som en del av den pågående optimeringen av våra produkter söker vi också efter hållbart tillverkade material.
mer>
Produktion
En mänsklig arbetsmiljö i fabrikerna och en sparsam användning av naturresurserna är för oss grundläggande krav vid tillverkningen av våra produkter.
mer>
Miljö
Från det noggranna urvalet av råvaror och material, via produkttillverkningsprocessen, fram till logistik och förpackningsåtervinning - nyutveckling och resurssnåla idéer drivs fram, steg för steg.
mer>
Samhälle
Utöver vår verksamhet som företagare vill vi också ge ett meningsfullt bidrag till samhället. Fokus i vårt samhällsengagemang ligger på utbildningsinsatser i utvecklings- och tillväxtländer.
mer>