Arbetskläder enligt lökprincipen

Lager på lager – smart klädd


TRANSPORT - VÄRME - VÄDERSKYDD är de centrala uppgifterna för funktionella arbetskläder. Enligt lager-på-lager-principen reagerar funktionskläder på temperaturvariationer och skiftande väderlek. Målet är att konstant hålla kroppen vid normal temperatur. Flera tunna lager ovanpå varandra fungerar bättre än ett enda, tjockt plagg. Är lagren funktionsanpassade till varandra, fungerar lökprincipen dubbelt: reglerande inifrån, skyddande utifrån.

Arbetskläder basskiktet - borttransport av fuktArbetskläder värmeskiktet - värme och isoleringArbetskläder väderskyddsskiktet - väderskydd och klimatkomfortArbetsklädsskikt
Menyn Produkter
sv en