Arbetskläder enligt lökprincipen

Lager på lager – smart klädd


TRANSPORT - VÄRME - VÄDERSKYDD är de centrala uppgifterna för funktionella arbetskläder. Enligt lager-på-lager-principen reagerar funktionskläder på temperaturvariationer och skiftande väderlek. Målet är att konstant hålla kroppen vid normal temperatur. Flera tunna lager ovanpå varandra fungerar bättre än ett enda, tjockt plagg. Är lagren funktionsanpassade till varandra, fungerar lökprincipen dubbelt: reglerande inifrån, skyddande utifrån.

Arbetskläder basskiktet - borttransport av fuktArbetskläder värmeskiktet - värme och isoleringArbetskläder väderskyddsskiktet - väderskydd och klimatkomfortArbetsklädsskikt
Menyn Produkter
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
Produktjämförelse
sv en