UPPDATERING FÖR YRKES- OCH SKYDDSSKOR


NYA SKOSTANDARDER


De två tidigare standarderna EN ISO 20345:2011 (för skyddsskor) och EN ISO 20347:2012 (för yrkesskor) har reviderats kraftigt och ersatts av de nya standardversionerna EN ISO 20345 i mars 2023:2022 och EN ISO 20347:2022. Alla yrkesskor som släpps ut på marknaden efter detta datum måste vara certifierade enligt dessa nya standarder.
NYA SKYDDSKLASSER
Vilka är de nya skyddsklasserna och vad skiljer dem åt?
Totalt finns det 3 nya skyddsklasser - en för yrkesskor och två för skyddsskor. För yrkesskor har skyddsklass O6 nyligen introducerats, och i framtiden kan även skyddsskor certifieras enligt S6 och S7. I och med införandet av standarden finns det nu även skyddsklasser som beskriver skor som är permanent vattentäta. Fram tills nu har jämförbara skyddsklasser endast baserats på ett ytterligare test. Mer om detta i avsnittet vattentäthet (WR).
som skyddsklass O2, men permanent vattentät tack vare
väderskyddsmembran
som skyddsklass S2, men permanent vattentät tack vare
väderskyddsmembran
som skyddsklass S3, men permanent vattentät tack vare
väderskyddsmembran
Det finns också nya undertyper för skyddsklasser:

Dessa anger typen av genomtrampsskydd inom respektive skyddsklass för skyddsskor. Mer om detta i avsnittet genomtrampsskydd.

godown
SKYDDSKLASSÖVERSIKT
GENOMTRAMPSSKYDD
Typen av genomtrampsskydd identifieras direkt
I och med införandet av standarden EN ISO 20345 för skyddsskor:2022 kommer typen av genomtrampsskydd att ha fler underavdelningar. I framtiden kommer genomtrampsskyddade sulor av textil att märkas med ett S eller L - om ingen av beteckningarna finns i skyddsklassen har skon en stålsula.
Genomtrampssäker sula av stål
Genomtrampssäker sula av textil
...enligt grundläggande krav (+L)
...enligt högre krav (+S)
För S1-skor, till skillnad från de andra nämnda skyddsklasserna, läggs ett "P" till eftersom en S1-sko - till skillnad från S3, S5 och S7 - inte innehåller något genomtrampsskydd som standard, utan detta är ett valfritt tillägg.
För S1-skor, till skillnad från de andra nämnda skyddsklasserna, läggs ett "P" till eftersom en S1-sko - till skillnad från S3, S5 och S7 - inte innehåller något genomtrampsskydd som standard, utan detta är ett valfritt tillägg.
VATTENTÄTHET (WR)
Introduktion av nya vattentäta skyddsklasser O6, S6 och S7
Yrkesskor i den nya skyddsklassen O6 är stövlar eller lågskor. Dessa är utrustade med ett membran och ger därmed ett permanent skydd mot vatteninträngning. Bortsett från materialet har O6-skon liknande egenskaper som en O4-sko.
WR = vattentät tack vare väderskyddsmembran (vanligtvis dryplexx®)
BRÄNSLEBESTÄNDIGHET (FO)
Testet av bränslebeständighet är nu frivilligt
Enligt den gamla standarden EN ISO 20345:2011 måste alla skyddsskor i skyddsklasserna S1-S5 ha en skosula som är beständig mot kolväten (oljor, bensin etc.). Med den nya standarden EN ISO 20345:2022 kommer denna skyldighet att upphöra, vilket innebär att testet blir frivilligt. Trots det är nästan alla Strauss skydds- och yrkesskor utrustade med en bränslebeständig sula (FO) och har denna märkning vad gäller sulans egenskaper.
HÖGSTA HALKSKYDD
Grundläggande krav markeras inte längre separat
Enligt den nya 2022-versionen av standarden måste varje testad sko ha minst ett grundläggande halkskydd på keramikplattor med rengöringsmedel men detta markeras inte längre uttryckligt (i standarden 2011 bestod det av tilläggstestet SRA) Dessutom kan skosulan frivilligt utsättas för ytterligare halktester på keramikplattor med glycerin, vilka, om de godkänns, resulterar i det högsta halkskyddet (märkning: SR).

Graden av halkskydd för varje Strauss-yrkessko framgår av respektive produktbeskrivning. Skor enligt de gamla standarderna EN ISO 20345:2011 och EN ISO 20347:2012 kommer att fortsätta att märkas med SRA, SRB eller SRC tills att certifikatet upphör att gälla. Skor enligt den nya versionen 2022 har antingen SR för högsta halkskydd i produktbeskrivningen eller ingen märkning (motsvarar automatiskt grundläggande halkskydd).
YTTERLIGARE FRÅGOR

Kan jag fortsätta att använda mina nuvarande yrkes- och skyddsskor?

Ja, naturligtvis! Yrkesskor (yrkes- och skyddsskor) som är certifierade enligt standarderna EN ISO 20347:2012 och 20345:2011 blir inte oanvändbara genom den nya 2022-standarden. Den 30 mars 2023 trädde de nya standardversionerna EN ISO 20345:2022 (skyddsskor) och EN ISO 20347:2022 (yrkesskor) officiellt i kraft. Yrkesskor som släpps ut på marknaden efter detta datum måste vara certifierade enligt dessa nya standardversioner.

Yrkesskor som fanns ute i handeln före den 30 mars 2023, behåller sitt innevarande certifikat. Detta kan gälla i upp till 5 år, varefter skon måste certifieras enligt de nya standardföreskrifterna. Av den anledningen gäller en övergångsfas där du hittar både skyddsskor enligt den gamla standarden EN ISO 20345:2011 och enligt den nya standarden EN ISO 20345:2022. Skyddsskor enligt EN ISO 20345:2011 (analogt med yrkesskor enligt EN ISO 20347:2012) kommer att få nya certifikat successivt under de närmaste åren.

Jag behöver en vattentät skyddssko med genomtrampskydd - vilken skyddsklass är lämplig?

Yrkesskor i klass S7 uppfyller båda dessa krav. Hos Strauss finns dessa både med en stålsula (t.ex. S7) eller med en genomtrampssäker textilsula (t.ex. S7S, S7L). Ovanmaterialet och sulan hos skor i denna skyddsklass är helt ogenomträngliga för vatten under en obegränsad tidsperiod.Skyddsskor S3 är ett alternativ. Även om dessa inte är vattentäta som standard, har många Strauss S3-modeller ändå denna egenskap tack vare ett extra inbyggt dryplexx®-membran.

En skomodell från Strauss som jag gärna använder är nu certifierad enligt den nya standarden. Ändrar detta något vad gäller komforten?

Nej, din nycertifierade Engelbert Strauss yrkes- eller skyddssko kommer att passa lika bra som tidigare och uppfylla de beskrivna skyddsegenskaperna. Testerna enligt den nya standarden ändrar inte skons passform eller vikt, utan säkerställer bara att den uppfyller de högsta kraven på arbetsplatsen.

Till översikt
Vill du veta mer om skyddsklasserna?
Här hittar du all information:
Skosökaren
Behöver du hjälp med att välja sko?
Gör snabbtestet nu:
Menyn Produkter
Jämförlistor
Produktjämförelse
4 / 4 artikel
max. antal för denna kategori nådd!
Ta bort minst en artikel ur kategorin för att lägga till andra.
Jämförlistor
Produktjämförelse
lades till jämförelselista.
Lägg till artikel
För att kunna jämföra produkter måste de läggas till jämförelselistan.
Jämförlistor
Produktjämförelse
sv en