LexikonGuttasyn®


Arbetsskyddsförkläden uppfyller direktivet 89/686/EEC för personlig skyddsutrustning (kategori III). De är tillverkade av förstklassiga material och uppfyller kraven

EN 467: skyddskläder, prestandakrav på kläder som ger kroppsdelar skydd mot kemikalier

EN 340: skyddskläder, allmänna fordringar