>
Menu Products
sv en
Comparison lists
Product comparison
4 / 4 article
max. number for this category reached!
Please remove at least one article from the category to add further articles.
Comparison lists
Product comparison
was added to the comparison list.
Add article
You will need to add the products to the comparison list to compare them.
Comparison lists
Product comparison

LexikonHACCP


HACCP är sedan januari 2006 en väsentlig beståndsdel av livsmedelshygienlagstiftningen. HACCP står för konceptet Hazard Analysis Critical Control Point. Det baseras på befintliga hygienföreskrifter och skall identifiera, bedöma och kontrollera betydande hälsorisker genom livsmedel. Det åligger företagen själva att uppfylla detta!

High Loft


High Loft betecknar foder av mjuk fleece med lång lugg för utmärkt värmeisolering. Luftkamrarna i tyget lagrar kroppsvärmen och isolerar på så vis mot inträngande kyla.

Hålfiber


Hålfiber är det överordnade begreppet för rörliknande PES-fibrer. Tack vare fibrernas rörliknande form, upppnås en bättre luftinneslutning och därmed en bättre isolering, vid låg vikt, jämfört med fyllda fibrer. Hålfibrer används ofta som isolering i form av vaddering. Se även Thinsulate®.

Begreppet hydrofil/hydrofob, från grekiskan, betyder vattenälskande, vattentilldragande resp. vattenhatande, vattenavvisande.